24. 1. 2022

23.7.2021 14.19, Rubrika: Statistiky a kauzy

Reakce na článek: Kdo je viníkem tragédie na jezu v Českém Šternberku

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce významného vodního toku Sázava a subjekt s právem hospodařit s vodním dílem – jezem v Českém Šternberku ve vlastnictví státu – si dovoluje reagovat na článek nazvaný „Názor: Kdo je viníkem tragédie na jezu v Českém Šternberku?“ uveřejněný na portálu Naše voda dne 20. 7. 2021.

Názory autora Petra Měchury v něm uvedené je třeba zásadně odmítnout jako zcela neopodstatněné a neodpovídající skutečnosti. Jezy, jako vodní díla, slouží k nakládání s povrchovou vodou a jsou po několik staletí budovány za účelem stabilizace koryt vodních toků, vzdutí povrchové vody, zajištění podmínek pro povolená nakládání s vodami, jako je využití jejich energetického potenciálu, odběrů vody, vypouštění odpadních vod, přivádění povrchové vody, rekreačnímu využití, plavbě atd.

Jezy je zakázáno splouvat na sledovaných vodních cestách podle § 22 odst. 1 zák. č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Na ostatních vodních cestách je ponecháno jejich překonání na rozhodnutí osob, které si také mohou volit jeho způsob splutím či přenesením, případně plavbu ukončit.

Plavební nehoda (dne 13. 7. 2021) se stala na historickém jezu v Českém Šternberku, který je pevný a nelze na něm s vodu nijak manipulovat. Tento jez je uváděn jako nebezpečný pro splouvání (www.nebezpecnejezy.cz). K tragické nehodě nedošlo při jeho splouvání propustí, ale tím, že raft obsazený účastníky přepadl přes pevnou hranu jezu.

Jez je viditelně označen výstražnými tabulemi a je doporučeno jeho překonávání přenesením plavidel v konkrétním k tomu upraveném místě. Vzhledem k tomu, že vodní tok Sázava je vodní cestou ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, státní podnik Povodí Vltavy, jako jeho správce, nemůže zakázat rekreační plavbu na něm. Tento zákon však ukládá provozovateli plavidel v § 23 odst. 1 povinnost vždy přizpůsobit provoz plavidla na vodní cestě její povaze a stavu, tedy stejně jako řidič vozidla musí jízdu přizpůsobit stavu a povoze vozovky.

Je tedy jednoznačně vždy věcí účastníků dřív, než se k plavbě rozhodnou, správné vyhodnocení okamžité situace na vodním toku vzhledem k velikosti průtoku, výskytu náhodných překážek (např. plovoucích předmětů, větví apod.) a schopnostem posádky lodi. Z toho hlediska mají plnou odpovědnost za případnou plavební nehodu.

Rekreační plavba lodí po řekách je pohybem v přírodě a každý je povinen, podle § 63 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti svěřených osob a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí a nebezpečím v přírodě obvyklým.

Stav vody v místě plavební nehody byl sice – v důsledku předchozích srážek – mírně zvýšený, ale nebyl zde stav nebezpečí povodně ani povodeň.

Manipulace s vodou na vodárenské nádrži Švihov na vodním toku Želivka ústícím do Sázavy byla provedena 11.7.2021 z běžných provozních důvodů v souladu se schváleným manipulačním řádem. Ovlivnění výšky hladiny vody touto manipulací na jezu v Českém Šternberku se dle dostupných dat projevilo již v neděli 11.7.2021. Další pohyb hladiny v následujících dnech na celém toku Sázavy byl již zcela závislý na přírodních podmínkách. Zvýšení odtoku vody z vodárenské nádrže Švihov dne 11.7.2021 nebylo mimořádnou manipulací.

Informace o stavech a průtocích jsou nepřetržitě dostupné na internetových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik.

Ze všech výše uvedených skutečností je zřejmě, že tvrzení pana Měchury se nezakládají na pravdě a jsou zcela chybná.

Sázavu, Otavu, Vltavu, Lužnici, Berounku, Jizeru, Ohři a další vodní toky sjíždí v rámci rekreační plavby každou sezónu tisíce osob na jejich, nebo vypůjčených, lodí. K nehodám, zvláště s tak tragickými důsledky, dochází zcela výjimečně a to prakticky vždy vinou jejich účastníků.

Státní podnik Povodí Vltavy tragédie na jezu v Českém Šternberku hluboce lituje a považuje ji za zbytečnou. Apeluje tedy na všechny vodáky a účastníky vodní rekreace, aby nepřeceňovali své síly a řádně zvážili vždy riziko, které je s vodou v přírodě spojeno.

Zdroj a foto: Povodí Vltavy, státní podnik

23.7.2021 14.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Vodní doprava

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA LEDEN 2022HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA LEDEN 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Leden 2022 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6