19. 5. 2019

Reakce ministra Brabce ke kauze licence k těžbě lithia

Ministerstvo životního prostředí zásadně odmítá nesmyslné a nespravedlivé nařčení ze strany ministra Zaorálka v reakci na kritiku uzavření memoranda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a australskou firmou European Metals Holding.

Především není pravda, že ministr životního prostředí prodloužil „v tichosti australským těžařům průzkumnou licenci k těžbě lithia,“ jak tvrdí ministr Zaorálek. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve správním řízení, do kterého mimo jiné ministr nemá vůbec právo zasahovat, prodloužilo průzkumné území české firmě GEOMET s.r.o. A příslušný odbor výkonu státní správy, který o tom rozhodl, tak učinil zcela podle mnoho let platného geologického zákona a nemohl ani jinak. MŽP totiž dle tohoto zákona nemá právo provádět selekci žadatele o stanovení či prodloužení průzkumného území podle jiných než zákonem určených podmínek, např. podle národnosti, státní příslušnosti či vlastnictví firmy.

MŽP svá rozhodnutí o stanovení či prodloužení průzkumných území vydává vždy v souladu se stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) z hlediska neexistence rozporu se státní surovinovou politikou, tedy v souladu s jejím zněním.  MPO potvrdilo soulad se státní surovinovou politikou a se záměrem souhlasilo. Bez toho by MŽP takové rozhodnutí nemohlo nikdy vydat.

Zásadním dokumentem, který stanovuje strategii státu, pokud jde o těžbu všech nerostných surovin, včetně lithia, je státní surovinová politika, která spadá do kompetence MPO. V této politice je lithium hodnoceno jako nedostatečně prozkoumaná surovina s prioritním zájmem o její další průzkum.

A bylo to právě MŽP, které letos v létě do návrhu surovinové politiky státu předložené vládě ze strany MPO požadovalo a následně i prosadilo doplnění zásadního zvýšení ochrany zájmů státu v oblasti průzkumu a dobývání strategických surovin, včetně lithia.

A konečně, MŽP odmítlo výzvu MPO spolupodepsat memorandum připravené mezi MPO a australskou firmou European Metals Holding, protože se jeho přípravy nijak nezúčastnilo a ani nevidělo k jeho uzavření důvod.

Považujeme tedy za skandální hledat viníka za kritiku podpisu výše uvedeného memoranda na straně MŽP. Tento resort totiž postupuje zcela v souladu s platnými zákony této země a navíc velmi aktivně bojuje za zájmy státu v oblasti, kde má kompetence především jiný rezort, tedy MPO. To lze snadno prokázat z průběhu projednávání státní surovinové politiky.

Zdroj: Petra Roubíčková, tisková mluvčí a vedoucí oddělení tiskového a PR, ilustrační foto archiv Naše voda

8.10.2017 9.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2