26. 9. 2018

PVK provedly zkoušku protipovodňových čerpadel v Praze

Společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) provedla tento týden pravidelnou zkoušku protipovodňových čerpadel, které slouží k ochraně pražské kanalizační sítě a města před zaplavením vodou. Informoval o tom mluvčí PVK Ondřej Pokorný.

Hlavní město Praha se snaží dělat maximum pro ochranu obyvatel i budov. Vzpomínky na ničivou povodeň jsou ještě příliš čerstvé. Protipovodňová opatření v Praze jsou proto dnes připravena na takovou výšku hladiny Vltavy, jako byla před deseti lety, s rezervou 30 centimetrů. Opatření tvoří zemní valy, betonové stěny a mobilní hrazení. Celková délka bude po dokončení 19,255 kilometru, z toho 6,925 činí mobilní hráze. Jejich postavení trvá podle krizového plánu magistrátu 48 hodin, podle zkoušek je možné je ale postavit i za 11 hodin. Zábrany totiž není potřeba vybudovat najednou, záleží na průtoku Vltavy. Aby např. voda nevtékala do chráněných oblastí, tak Čertovku a Rokytku od Vltavy oddělují obří ocelová vrata, která se při nebezpečí povodní uzavírají. Veškerá činnost je předem specifikována v detailním Protipovodňovém plánu.

Celý systém netvoří ale pouze hrazení či ocelová vrata. Město vybudovalo také speciální opatření na kanalizaci. Je možné ji uzavřít tak, aby voda do města netekla právě prostřednictvím kanálů. Když se uzavřou povodňové uzávěry na výpustích kanalizace, je potom nutno část odpadních vod přečerpávat do Vltavy, zvláště pokud při průchodu povodně v Praze prší. Proto byly na stokové síti realizovány objekty, ze kterých se odpadní voda přečerpává vysoce výkonnými mobilními čerpadly na podvozcích. „Tento systém přečerpávání vod za povodně ze stokové sítě je svým rozsahem v Evropě unikátní,” komentuje Michal Dolejš, manažer Útvaru stokové sítě PVK.

“Při zkouškách se prověřuje nejen funkčnost čerpací techniky v místě plánovaného nasazení, ale kompletní proces organizace všech zapojených organizačních jednotek PVK od přípravy, vyzvednutí techniky ve skladu, její dopravy na čerpací místo až po vlastní uvedení techniky do pohotovosti, zkušebního provozu a provádění potřebných měření hladin ve stokové síti. V podstatě jde o trénink se snahou simulace reálného stavu povodňového ohrožení včetně obousměrné komunikace zapojených pracovních skupin s centrálním dispečinkem a operačním střediskem krizového štábu MHMP, “ vysvětluje manažer Dolejš.

Vlastní provozní zkouška protipovodňových čerpadel probíhá dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Činnosti spojené s manipulacemi uzávěrů na stokové síti a nasazení mobilní povodňové čerpací techniky se řídí vypracovanými povodňovými plány. Údržbu povodňových uzávěrů a čerpacích systémůzajišťují strojní čety PVK. Pro obsluhu povodňové čerpací techniky za povodněje zaškoleno a „trénováno“ 140 pracovníků.

Systém ochrany stokové sítě v Praze tvoří:

– Ústřední čistírna odpadních vod s povodňovou čerpací stanicí,

– 133 hradidlových komor – 127 ks uzávěr a 72 ks zpětných klapek,

– 4 stabilní povodňové čerpací stanice na stokové síti o celkovém výkonu 2600 l/s s pohonem čtyřmi mobilními motorgenerátory na centrálním stokovém systému

– 7 stabilních povodňových čerpacích stanic na dešťovou kanalizaci o celkovém výkonu 5500 l/s s pohonem 7 mobilními motorgenerátory na území MČ Praha Zbraslav

– 12 čerpacích míst pro nasazení 23 mobilních sacíchčerpadel o celkovém výkonu 2800 l/s na centrálním stokovém systému,

– 6 čerpacích míst pro nasazení 11 mobilních sacích čerpadel o celkovém výkonu 1100 l/s na území MČ Praha Zbraslav a Chuchle

– voda ze srážkové kanalizace části Libně a Vysočan je přečerpávána povodňovou čerpací stanicí vodního díla Libeňké přístavy, které provozuje Povodí Vlatavy s.p.

PVK získaly veřejnou zakázku na zajištění úschovy, údržby a provozování mobilní a stabilní čerpací techniky, jejího příslušenství a související technologie pro stavbu „Protipovodňová opatření na ochranu HMP“ v roce 2011. Smlouva s hl. m. Prahou byla uzavřena na pět let.

Naše voda

17.10.2012 10.40, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

SPOLEK VLTAVAN - KŘEST REPLIKY ŠÍFUSPOLEK VLTAVAN - KŘEST REPLIKY ŠÍFU
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >