25. 5. 2020

Průtoky v Povodí Labe jsou na 30-50 procentech normálu

Aktuální průtoky na tocích v Povodí Labe se nyní pohybují většinou v rozsahu 120 – 210 D, na hodnotách 30-50 % dlouhodobého normálu pro měsíc duben. Ukazatel pro „sucho“ Q355 není aktuálně na území státního podniku Povodí Labe podkročen v žádném profilu. Uvedla k 7. dubnu to Jana Burianová, mluvčí Povodí Labe.

Od poloviny prosince 2013 je u většiny nádrží v povodí odtok nastaven na minimální hodnoty,  které umožňují manipulační řády pro dané hladiny. Vyšší odtoky z nádrží byly nebo jsou nastaveny pouze tam, kde to aktuálně umožňuje či vyžaduje hydrologická či provozní situace.

Zajišťování MZP i odběrů pitné vody z hlediska množství vody není v současné době na žádném z VD ohroženo, v případě nepříznivého vývoje hydrologické situace k němu však může v dalším období dojít. Nelze také vyloučit lokální zhoršení jakosti vody, které by mohlo zhoršit úpravu vody nebo také postihnout rekreační využití vodních ploch. Z hlediska kvality vody lze významnější zhoršení jakosti vody předpokládat u nádrží s menší hloubkou (VD Křižanovice, VD Souš).

Vzhledem k relativně dostatečným průtokům na většině vodních toků v tuto chvíli nehrozí bezprostřední omezení odběrů vody z vodních toků. Vzhledem k vývoji předpovědi pro další období však může k tomuto kroku na základě rozhodnutí vodoprávních úřadů v některých lokalitách dojít, a to v následujících týdnech až měsících.

„U nádrží jsme připraveni, v případě shledání účelnosti, požádat vodoprávní úřady o nařízení mimořádných manipulací spočívajících ve snížení odtoku nádrží nad rámec povolený manipulačními řády i pod hodnoty MŽP.

Na základě konzultací s ČHMÚ a hydrogeologickými společnostmi v našem regionu lze konstatovat, že hladiny podzemních vod stagnují, popř. vykazují pomalejší nástup oproti předešlým letům,“ uvádí zpráva.

Obava, že nízkou dotací zásob podzemních vod nedojde k dostatečnému naplnění kolektorů v letošním roce, je vzhledem k minimálním zásobám vody ve sněhu oprávněná. Určitý deficit je již v některých lokalitách a hydrogeologických strukturách v současné době patrný. V případě, že nedojde

k doplnění zásob podzemní vody v jarním období, může tento deficit přetrvat, a v případě teplého a srážkově deficitního léta se ještě prohloubit. Zejména může nastat problém u mělkých kolektorů, které jsou často využívány pro zásobování jednotlivých domácností – domovní studny.

Negativní důsledky se mohou při pokračujícím nepříznivém vývoji projevit ve všech oblastech lidské činnosti jako je zásobování vodou, zemědělství, vodní doprava, rekreace, životní prostředí, atd. „V této souvislosti situaci podrobně sledujeme, vyhodnocujeme aktuální změny a připravujeme některá z možných opatření tak, abychom minimalizovali negativní dopady ve všech zmiňovaných oblastech činnosti,“ píše dále ve zprávě.

Celou zprávu Povodí Labe najdete zde 

Naše voda, ilustrační foto

8.4.2014 12.52, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31