7. 4. 2020

Průměrná spotřeba vody v ČR loni klesla o 2,5 litru na hlavu

Dlouhodobě klesající spotřeba vody v ČR pokračovala i v roce 2013. Informoval o tom v rámci aktuálních výsledků šetření „Vodovody, kanalizace a vodní toky“ Český statistický úřad (ČSÚ).

Celorepublikově pokles představuje u vody fakturované 2,5 l/os/den, u vody fakturované domácnostem 0,7 l/os/den. Podle ČSÚ se loni zvýšila cena pitné vody z 32,7 Kč/m3 na 33,70 Kč/m3. Cena stočného představuje po zpřesnění metodiky výpočtu 29,20 Kč/m3. „Ceny vodného a stočného jsou uvedeny bez DPH,“ upozornili statistici.

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu vzrostl loni na 93,8 %, což představuje nárůst o 31,3 tisíc napojených obyvatel. Délka vodovodní sítě vykazuje nárůst o 566 km, tj. o 0,8 %, počet osazených vodoměrů vzrostl o 0,9 %, tj. o 17 062 kusů, počet vodovodních přípojek vzrostl o 1,2 %, tj. o  23 039 kusů.

Výroba vody určené k realizaci poklesla o 22,8 mil. m3, tj. o 3,7 %. Pokleslo i množství vody fakturované celkem o 1,9 %. Z toho domácnosti odebraly o 0,7 % a ostatní odběratelé o 4% méně. Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci poklesl z 19,3 % na 17,9 %.

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ve sledovaném roce vzrost o 0,3% na 82,8 %. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci je  8 705 tisíc, z toho je 95 % napojeno na čistírnu odpadních vod, což představuje meziroční nárůst zhruba o 35 tisíc napojených obyvatel (index 100,4).

Cena stočného dosáhla v roce 2014 15,1 mld. Kč, tj. meziroční nárůst o 7,8 %.

Sjednocením metodiky vykazování zpoplatněných srážkových vod mohlo v některých krajích dojít k poklesu objemu průmyslových a ostatních vod, který ve většině případů není způsoben faktickým poklesem, ale upřesněním vykazování již zmiňovaných zpoplatněných srážkových vod. V důsledku toho pokleslo množství vod vypouštěných do kanalizace o 3,8 % (bez zpoplatněných srážkových vod).

Celkové množství vody čištěné (včetně vod srážkových) vzrostlo o 9 %. Podíl čištěných vod činil 97,4 %. Počet čistíren odpadních vod vzrostl o 64 zařízení. Množství vyprodukovaných kalů pokleslo o 13,9 tis. t sušiny, tj. o 8,3 %.

V referenčním roce 2013 bylo do ročního zjišťování „Vodovody, kanalizace a vodní toky“ (VH8b-01) zahrnuto 1 379 subjektů, z toho 1 117 obcí a 262 profesionálních provozovatelů, z nichž 29 provozuje vodovody a kanalizace současně ve více krajích.  U provozovatelů bylo dosaženo 100% návratnosti výkazů, u obcí 99,5% (výkaz nepředložilo 6 obcí). Vykazované údaje jsou dopočítávány na celou republiku.

Zdroj: ČSÚ, foto Naše voda

7.5.2014 14.32, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3