19. 9. 2020

Do protipovodňové ochrany investuje Praha v roce 2014 přes 307 milionů korun

Zvýšení kapacity potoku Rokytka v Nedvězí je jednou z mnoha protipovodňových investic, které plánuje magistrát hlavního města Prahy v příštím roce. Podle prvního náměstka primátora Jiřího Vávry by přitom měly investice do protipovodňové ochrany dosáhnout 307 300 000 korun.

Investice do úprav koryta Rokytky mají přitom zahrnovat rekonstrukci koryta v délce 560 metrů, revitalizací Rokytky, vegetační úpravy a přeložky kabelů nízkého napětí, veřejného a slavnostního osvětlení, včetně rekonstrukcí a přeložení 10 stožárů. Přebudován bude také most, který se nachází mezi ulicemi Hájova a Rokytná. Dále dojde k přeložení vodovodního řadu na opravený most a rekonstruována bude i kanalizace, nacházející se pod mostem. Úprava by měla magistrát vyjít na téměř třiadvacet milionů korun včetně DPH, přesná cena však bude známá až po skončení výběrového řízení. Tendr má hlavní město vypsat v lednu 2014.

Stane se tak v rámci protipovodňových opatření. Během letošní povodně totiž na nebezpečnou hladinu vystoupaly i jinak vcelku neškodné toky, jako jsou dva pravostranné přítoky Vltavy, právě již zmíněná Rokytka či Botič. Situace v Praze z letošního roku byla jiná, než v roce 2002, například hladina Vltavy nedosáhla úrovně jako před jedenácti lety, kdy kulminační bod dosáhl 782 cm (letos kulminovala na 530 cm), avšak všechny zaskočila rychlost, s jakou vody přibývalo. Pražský magistrát proto ustanovil komisi, složenou jak z vedoucích pracovníků příslušných odborů, tak i z externích odborníků, která zhodnotila, kde byly slabiny protipovodňové ochrany, co by bylo dobré zlepšit či udělat zcela jiným způsobem, odstranit, přebudovat, zda a pro které oblasti je třeba zpracovat matematický a fyzikální model Prahy, či jak zabránit černým stavbám v záplavové zóně. Předsedou komise byl Radou hlavního města Prahy jmenován I. náměstek primátora Jiří Vávra.

Podle závěrů komise se objevily nečekané problémy s kanalizací ve Zbraslavi a v Libni, které je třeba řešit a jsou na ně vyčleněny v rozpočtu města odpovídající finanční prostředky, jinak systém protipovodňové ochrany fungoval až na některé výjimky tak, jak fungovat měl. Mobilní zábrany byly také po povodni řádně zakonzervovány, uloženy a jsou připraveny pro případné okamžité použití. V souvislosti k problémům s Rokytkou a Botičem se ukazuje jako nutnost upravit a změnit Povodňový plán Prahy a jednotlivých městských částí tak, aby byl v souladu s možnostmi ovlivnění hladiny těchto toků. Nezbytná je také úprava plánu v oblasti varování obyvatel a způsob spolupráce složek pražského magistrátu a městskými částmi před a při povodni. Komise shrnula požadavky na změny do dvou skupin.

Skupina A zahrnuje celkem 10 lokalit nebo aktivit, které je nutné řešit okamžitě nebo co nejdříve to bude možné. Jsou buďto nezbytné pro bezpečnou funkci stávajícího systému PPO (oprava a doplnění PPO na Zbraslavi, výstavba nové čerpací stanice na Rokytce v Libni, opravy PPO na Kampě) nebo mohou významným způsobem jeho funkčnost rozšířit a podpořit. Jejich realizace je nezbytná v horizontu jednoho až dvou let. Osm těchto položek bylo zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2014 a dvě jsou již finančně zajištěny v tomto roce (2013). Skupina B zahrnuje prozatím 10 lokalit a aktivit, které je nutné podrobněji prověřit, prozkoumat a v případě prokázání potřeby a nezbytnosti jejich realizace je zahrnout do programu pro rok 2015 a další. Dvě z nich – nepochybně potřebné zlepšení odtokových poměrů na jihu Prahy pod soutokem Vltavy s Berounkou a pořízení fyzikálního modelu Trojské kotliny, jsou navrženy k zahájení v příštím roce a jsou proto zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2014.

Podle Vávry byly všechny akce, zahrnuté do obou skupin, pro potřeby plánování odborně oceněny a náklady se budou dále upřesňovat po provedení projektové přípravy a po přípravě smluv na jejich realizaci. Celkem magistrát hodlá do protipovodňové ochrany v roce 2014 investovat 307 300 000 korun.

Naše voda – Magdalena Machová, foto Naše voda – Nina Havlová

30.12.2013 7.01, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4