16. 10. 2019

Protipovodňová prevence zůstává jednou z priorit ministerstva zemědělství

I přes pozastavení některých pozemkových úprav zůstává protipovodňová prevence jednou z priorit ministerstva zemědělství. Aktualizovaný plán plnění priorit jednotlivých resortů k 30. červnu 2012 byl přitom jedním z bodů dnešního jednání vlády.

K prioritám ministerstva tak i nadále patří například Ochrana území před povodněmi, jejímž cílem je zvýšit zásoby vody v krajiněa snížit rizika, která vyplývají z povodní. Tuto prioritu se podle ředitelky odboru komunikace ministerstva zemědělství Kateřiny Böhmové postupně daří naplňovat. Vláda podle ní například již schválila informaci o přípravě III. etapy protipovodňových opatření (pro období 2014 – 2021) do konce roku 2013 a jejího finančního zabezpečení na základě novely vodního zákona s návrhem ekonomických nástrojů, kterými se zajistí diverzifikované finanční zdroje, bez potřeby výrazné podpory ze státního rozpočtu.

„Jedinou výjimkou v naplňování našich priorit je pozastavení pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření. Je to však pouze dočasné, než bude vyřešeno financování. Pokud jde o další priority, které se daří naplňovat, byla v rámci transformace organizací v působnosti Ministerstva k letošnímu 30. červnu ukončena činnost organizační složky státu Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Jejím účelem bylo zkvalitnění péče o drobné vodní toky,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl. Správa drobných vodních toků byla k 1. 1. 2011 převedena na státní podniky Povodí a Lesy ČR. Péče o hlavní odvodňovací zařízení byla od 30. 6. 2012 převedena ze ZVHS na Pozemkový fond ČR, zbytkové agendy pak přímo na ministerstvo zemědělství.

Naše voda

15.8.2012 16.23, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2019 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3