4. 6. 2020

Protipovodňová opatření v Plzni již ochránila město před velkou vodou

Úspěšný projekt, který se již osvědčil v praxi, prezentuje na letošním mezinárodním veletrhu WATENVI státní podnik Povodí Vltavy. Podle mluvčí podniku Michaely Pohůnkové totiž komplexní protipovodňová ochrana Plzně zabránila možným škodám z letošních lednových povodní.

Protipovodňová opatření v Plzni-Roudné, která se dobře osvědčila v lednu letošního roku, budoval státní podnik v letech 2009–10 v celkových nákladech 111 milionů korun. Cílem stavby bylo snížení hladin povodňových průtoků v městské části Roudné, a to vytvořením dalšího koryta na pravém břehu. Vtokový práh do tohoto koryta leží výš, než je dno Berounky, takže  při běžných průtocích voda tímto korytem neprotéká. Při povodňových průtocích s vyššími hladinami začne ale do koryta natékat voda a tak je povodeň převáděna větším průtočným profilem. Toto odlehčovací koryto snižuje hladiny povodňových průtoků. Při průchodu stoleté povodně činí snížení hladiny oproti původnímu stavu o 40 centimetrů.Odlehčovací koryto je vytvořeno jako široké mělké koryto –tzv. průleh, kterým začne protékat voda při  průtocích vyšších, než je jednoletá povodeň. Délka suchého koryta je asi 400 metrů šířka koryta ve dně je 35 metrů a hloubka cca 1,8 metru..

Další protipovodňové opatření v Plzni na Berounce spočívá ve směrové úpravě vlastního toku, kdy byl meandr s ostrou změnou směru toku a nízkou průtočnou kapacitou nahrazen plynulým obloukem hydraulicky vhodným pro průtok vody. Koryto bylo upraveno v délce cca 660 metrů.Protivodní část meandru byla zasypána, čímž vzniklo slepé rameno s výraznou ekologickou funkcí.

Příznivý účinek protipovodňové ochrany v Plzni se podle Pohůnkové prokázal při povodni v lednu, kdy vybudovaná protipovodňová opatření v kombinaci s manipulacemi na vodním díle Hracholusky na řece Mži a na nádrži České Údolí na Radbuze umožnila průchod povodně bez vzniku škod v centru Plzně, zejména pak ve zmíněné městskéčásti Roudná.

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 4 761 km významných vodních toků, více než 11 700 km určených drobných vodních toků a další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 vodními nádržemi, 18 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 18 malými vodními elektrárnami.

Petr Havel

 

24.5.2011 10.48, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5