18. 7. 2019

Protipovodňová opatření na horní Opavě sníží povodňová rizika

Ministerstva zemědělství a životního prostředí dnes předložily k projednání na vládě materiál o finančním zabezpečení na přípravu a realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy – stavba vodního díla Nové Heřminovy.

Předkládaný materiál shrnuje informace o zájmovém území, o současném stavu přípravy opatření a použitých finančních prostředcích, zároveň jsou v něm navrženy další kroky v přípravě opatření s důrazem na efektivní, maximálně úsporný a rychlý postup. Zásady pro zahájení majetkoprávního vypořádání stanovila už vláda v roce 2008, uložila také vypracovat první stupeň projektové dokumentace a zahájit majetkoprávní vypořádání. Podle investičního záměru by celkové náklady na projekt měly být 7,5 miliardy korun.

„Vypořádání majetku, který bude dotčen stavbou vodního díla Nové Heřminovy, už bylo zahájeno. Schválená částka dvě stě milionů korun byla rozdělena do let 2009 až 2012. Dosud byl vypořádán majetek v celkové výši sto padesát milionů korun. Během letošního roku se bude čerpat zbylých padesát milionů korun“, uvedl ministr Fuksa.

Pro dokončení majetkoprávního vypořádání v letech 2012-2016 je zapotřebí částka v celkové výši 280 mil. Kč, a to jak pro vypořádání zbývajícího majetku v lokalitě budoucího vodního díla včetně zátopy v Nových Heřminovech, tak dotčených majetků v ostatních katastrálních územích určených pro realizaci technických opatření. Ukončení přípravy stavby samotné nádrže se předpokládá v roce 2016 a výstavba nádrže s uvedením do provozu pak v letech 2016 až 2020. Příprava soustavných úprav vodních toků a všech dalších opatření, které s nimi souvisí, se předpokládá ukončit do roku 2015, jejich zhotovení pak v letech 2013 až 2018. Příprava a realizace malých vodních nádrží se předpokládá v letech 2011 až 2015, příprava a realizace dalších opatření v ploše povodí je naplánována od roku 2013 do roku 2020.

Finanční prostředky na technická opatření realizovaná v letech 2011-2013 navrhuje materiál pokrýt z kapitoly Ministerstva zemědělství z programu Prevence před povodněmi II a přírodě blízká opatření realizovaná v letech 2011-2013 (s možností realizace do roku 2015) z Operačního programu Životní prostředí, což povede ke snížení nároků na státní rozpočet.

Pro návrhy dílčích staveb je hotov předběžný inženýrsko-geologický průzkum (IGP), který se bude následně doplňovat o podrobné průzkumy. Paralelně s návrhem technického řešení se zpracovává dokumentace pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA). Jako výchozí podklad pro návrh územního plánu byla také zpracována Územní studie obce Nové Heřminovy. Pro mezinárodní projednání byla pořízena zvláštní projektová dokumentace zaměřená na vlivy staveb navrhovaných na českém území na území Polské republiky.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

16.2.2011 14.40, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4