22. 7. 2024

Protipovodňová ochrana na Bečvě přijde na 5,8 miliardy korun

Zajistit ochranu pro více než 110 000 obyvatel a ochránit majetek v hodnotě přes 6 miliard korun je cílem návrhu ministerstva zemědělství na protipovodňovou ochrany v povod ířeky Bečvy. Vyplývá to z předkládací zprávy pro Vládu ČR, kterou má portál Naše voda k dispozici.

Celkové náklady mají podle dokumentu dosáhnout zhruba 5,8 miliard korun, lokalita má být podle koncepce ochráněna před stoletou vodou (> Q100).

Materiál je předkládán na základě usnesení vlády č. 259 ze dne 13.4.2011, kterým bylo schváleno zahájení koncepční přípravy řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy, a to pomocí technických a přírodě blízkých opatření, včetně suché nádrže Teplice, s respektováním územní ochrany vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a se zvažováním možné koordinace při realizaci obou záměrů. Současně bylo schváleno pokračování v přípravě protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice, a to včetně identifikace majetkoprávního vypořádání. V rámci tohoto usnesení bylo uloženo ministru zemědělství ve spolupráci s ministry životního prostředí a dopravy zpracovat do 31.12.2011 „Studii proveditelnosti protipovodňové ochrany v povodí Bečvy“ a ministru zemědělství aktualizovat do 31.3.2012 investiční záměr protipovodňového opatření – suchá nádrž Teplice. Dále bylo ministru zemědělství ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem financí uloženo, na základě výše uvedených výstupů, zpracovat a vládě do 31.5.2012 předložit materiál s identifikací finančních prostředků na přípravu a realizaci předmětného protipovodňového opatření, včetně návrhu na jejich zabezpečení.

Povodí řeky Bečvy je území, které je z hlediska povodňových rizik jedním z nejexponovanějších v České republice. Katastrofální povodeň v červenci 1997 měla devastující účinek na sídla v povodí Bečvy i v navazujícím úseku řeky Moravy a byla impulsem pro hledání koncepce ochrany před povodněmi. Během povodňových událostí v roce 2010 se nejen v povodí řeky Bečvy znovu ukázalo, že nelze polevit ve snaze realizovat soubor účinných preventivních opatření na vodních tocích, nivách a v ploše povodí ke snížení povodňových rizik, včetně suché nádrže Teplice.

Cílem předložení materiálu je zvýšit dynamiku přípravy významných prvků na ochranu před povodněmi v povodí řeky Bečvy, které obsáhnou technická i přírodě blízká opatření včetně významné retence povodňových průtoků v suché nádrži Teplice. Studie proveditelnosti ve svých závěrech jasně deklaruje, že nejefektivnější protipovodňová opatření v povodí Bečvy bude realizována kombinací technických a přírodě blízkých opatření. Míra ochrany před povodněmi byla v profilu pod plánovanou suchou nádrží Teplice stanovena na Q50. Veškeré technické návrhy protipovodňových opatření byly souhlasně projednány s obcemi podél toku Bečvy mimo obce Troubky, která si v současné době nechala zpracovat vlastní variantní řešení protipovodňové ochrany obce (tyto individuální aktivity nenarušují smysluplnost a zejména celkovou účinnost navrhovaných protipovodňových opatření). Souběžně s realizací 1. etapy protipovodňových opatření na Q50 bude, počínaje rokem 2013, zahájena přípravná fáze 2. etapy, zahrnující projektové a průzkumné práce suché nádrže Teplice, která by zvýšila ochranu před povodněmi z Q50 na úroveň povodně z roku 1997 (tj. > Q100). Výstupy Studie proveditelnosti byly odsouhlaseny všemi spolupracujícími resorty (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy).

Předkládaný materiál shrnuje základní informace o zájmovém území, sledované v koncepci ochrany před povodněmi a jeho současném stavu. Shodně s koncepcí kraje a dokumenty plánování v oblasti vod se za klíčové opatření pro ochranu lidských životů a majetku v hustě osídleném území v údolí Bečvy s pozitivním účinkem i pro navazující úsek řeky Moravy považuje soubor opatření v ploše povodí a na vodním toku včetně retence povodňových průtoků suchou nádrží Teplice.

V této souvislosti je navrhováno zahájit okamžitou přípravu a realizaci řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy pomocí technických a přírodě blízkých opatření, včetně suché nádrže Teplice, s respektováním územní ochrany vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a se zvažováním možné koordinace při realizaci obou záměrů. K zabezpečení finančních prostředků budou využity dotační tituly Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Příprava a realizace plánovaných technických opatření bude financována z plánovaného navazujícího programu Prevence před povodněmi III (2014 – 2020) v gesci Ministerstva zemědělství. Příprava a realizace plánovaných přírodě blízkých opatření bude financována ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí (poslední možnost podánížádostí do roku 2013, dokončení akcí do konce roku 2015) v gesci Ministerstva životního prostředí a v období po roce 2015 zajistí Ministerstvo životního prostředí financování z nového programu s využitím evropských fondů. Do doby schválení programu Prevence před povodněmi III v gesci Ministerstva zemědělství a nového programu Ministerstva životního prostředí na další plánovací období mohou být přípravné práce technických a přírodě blízkých opatření hrazeny, dle finančních možností, z vlastních zdrojů investora (Povodí Moravy, s.p.).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

13.6.2012 12.22, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4