18. 9. 2021

14.11.2020 5.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Projekt SPRINT zhodnotí rizika pesticidů na lidské zdraví

Výsledky monitoringu prováděné Českým hydrometeorologickým ústavem i laboratorní analýzy státních podniků Povodí opakovaně prokazují výskyt pesticidů v povrchových i podzemních vodách. Jejich vliv na člověka, hospodářská zvířata i přírodu je nyní předmětem mezinárodního výzkumu, i za účasti ČR.

V září byl zahájen rozsáhlý mezinárodní výzkumný projekt SPRINT financovaný Programem EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 (SPRINT: Sustainable Plant Protection Transition – A Global Health Approach; www.sprint-h2020.eu; grant 862568).

V České republice jej řeší tým prof. Jakuba Hofmana z centra RECETOX na Masarykově univerzitě. Cílem projektu je vyvinout a validovat komplexní metodiku, která umožní zhodnotit, jaká je expozice evropské populace a ekosystémů směsím pesticidů a jaká jsou rizika pro lidské zdraví, hospodářská zvířata, plodiny a ekosystémové služby. Důraz je na integraci těchto různých vlivů do jednoho „celistvého zdraví“ (global health).

Další zásadní úrovní integrace bude propojení zdravotních a environmentálních aspektů s agronomickými a socio-ekonomickými v analýze nákladů a přínosů. Těmito nástroji SPRINT vyhodnotí výskyt a rizika pesticidů v Evropě, srovná konvenční a ekologické zemědělství a bude identifikovat vhodné cesty přechodu k udržitelnějšímu používání POR s minimálními dopady na zdraví a životní prostředí při zachování ekonomické rentability a konkurenceschopnosti zemědělství. Takové integrované a mezioborové nástroje jsou nutně potřeba při účinnější implementaci a vyhodnocování legislativ (směrnice 2009/128/EC o udržitelném používání POR), strategií (Farm to Fork) či politik (společná zemědělská politika EU). SPRINT také bude identifikovat bariéry, které přechodu k udržitelnějšímu používání přípravků na ochranu rostlin (POR) brání, a ve spolupráci se zemědělci hledat, jak je odstranit.

Zásadní součástí projektu jsou případové studie, které proběhnou v roce 2021 v deseti evropských zemích a v Argentině, které vyhodnotí, jaká je expozice pesticidům u lidí, hospodářských zvířat a ekosystémů a jaká rizika s tím mohou být spojená. Design všech studií je stejný, ale každá se zaměří na nějakou jinou typickou plodinu. V ČR to jsou olejniny. Ve studiích bude srovnávána situace na rodinných farmách v ekologickém a konvenčním zemědělství, muži a ženy farmařící a nefarmařící, žijící blízko či daleko od polí. K tomuto účelu bude sledováno rozsáhlé množství parametrů, zejména rezidua pesticidů v lidech, zvířatech, domácím prachu, půdě, vodě, ovzduší, plodinách, žížalách atd. Budou zjišťovány zdravotní ukazatele, výnos a kvalita plodin, stav půdy, necílových organismů, opylovačů apod. K tomu budou dotazníková šetření o zdravotním stavu, životním stylu, agro-ekonomice farmy a používání POR. Všechna data budou vyhodnocena s cílem propojit data o hospodaření a používání POR s výsledky výskytu reziduí v prostředí a expozicí organismů a odhadnout možné vlivy a rizika, zdravotní, environmentální i ekonomická. Poté budou navrženy a diskutovány inovativní postupy směrem k environmentální i ekonomické udržitelnosti. Co do rozsahu a zaměření se jedná v ČR o zcela unikátní studii výskytu a dopadů pesticidů. Více informací o studii lze nalézt na stránce www.recetox.muni.cz/sprint.

Bez farmářů ochotných se zapojit do studie a dalších zainteresovaných stran jako je ASZ, Pro-Bio, SPZO či MZe si lze těžko představit smysluplné a prakticky využitelné výstupy. Projekt SPRINT chce vnímat skutečné potřeby zemědělců a vtáhnout je jako rovnocenné partnery do aktivního dialogu při hledání inovativních řešení. Jen tak lze vyvažovat všechny aspekty – zdraví a výnos plodin, zdraví lidí a prostředí, ekonomiku. Pro studii v ČR bude potřeba spolupráce dvaceti farem pěstujících olejniny konvenčně respektive ekologicky. Dalšími skupinami budou ještě tzv. sousedé, kteří žijí blízko polí, a pak účastníci žijící zcela mimo zemědělské oblasti.

Přínosem pro zapojené účastníky bude zejména to, že získají jinak nedostupné a zajímavé informace o tom, jakým pesticidům jsou vystaveni oni, jejich farmy a okolní prostředí, jaká možná rizika z toho mohou plynout a jaká preventivní opatření připadají v úvahu. Pro farmy bude jistě zajímavá komplexní analýza nákladů a přínosů používání POR se zahrnutím nejen ekonomických, ale i environmentálních a zdravotních aspektů, či představení a diskuse možností přechodu k environmentálně a ekonomicky udržitelnějšímu používání POR. Za účast v projektu je v plánu i drobná odměna jako symbolické vyjádření to, že si vážíme času zapojených farmářů, tedy časově velmi zaneprázdněných lidí.

Autor: Jakub Hofman, Masarykova univerzita, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

14.11.2020 5.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁNAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2021>>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3