25. 5. 2020

Projekt LIFE CORCONTICA bude chránit také vranku obecnou

Projekt LIFE CORCONTICA, který si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, vstupuje do další sezóny. Informoval o tom mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

„Letos máme v plánu rozšířit naši činnost na další území. Budeme hospodařit na 30 lučních enklávách, tj. 330 ha luk, na kterých již spolupracujeme s celkem 21 hospodáři. Naším cílem je uzavřít smlouvy na dalších 90 ha a celkem tak podporovat péči na 420 ha krkonošských luk, resp. na 50 krkonošských enklávách,“ uvedl Drahný. „Plánujeme 2200 kusů hospodářských zvířat (rok 2014 – 1875 ks, 2013 – 1484 ks), likvidaci šťovíku na 45 ha (2014 – 12 ha), pročištění stužek v celkové délce 4 km (2014 – 4,5 km), vyřezat nálet, solitérní dřeviny a vyvětvování na ploše 7 ha (2014 – 5 ha), vysbírat a vyrovnat kameny na snosy o celkové váze 64 t (2014 – 4,58 t),“ doplnil mluvčí.

Jedním z klíčových druhů podporovaných v projektu LIFE CORCONTICA je extrémně vzácný hořeček český mnohotvarý. Pečujeme o něj cíleně na dvou krkonošských lokalitách a to v Albeřicích a Černém Dole. V minulosti botanici nacházeli jen jednotlivé rostliny. Po zásazích na lokalitách a intenzivní péči spočívající v kombinaci pastvy, seče, hrabání a vláčení jsme napočítali loni na podzim na albeřické lokalitě už 70 kvetoucích rostlin. V obdobném managementu plánujeme pokračovat na obou lokalitách i v letošním roce.

Další prioritním druhem je drobná rybka krkonošských řek vranka obecná. Dlouhodobě probíhá její monitoring, který bude pokračovat i letos. Usilujeme o zprůchodnění Albeřického a Bolkovského potoka. Na Bolkovském potoce má vranka zásadní migrační bariéru v podobě betonového jezu, který plánujeme v rámci revitalizace toku odstranit.

Smysl projektu LIFE CORCONTICA tkví v podpoře lučních a říčních biotopů a obnově smilkových trávníků. Pokud má být obnovena či zachována bohatost druhů na nich rostoucích, musí se na loukách pravidelně hospodařit, musejí být koseny nebo spásány. Spousta tradičních horských luk v Krkonoších v minulých desetiletích degradovala. Projekt LIFE CORCONTICA by tento trend měl zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost.

Projekt LIFE CORCONTICA si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje. LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí ČR. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun. Na přímé ochranné zásahy je vyčleněno 43 % financí, 30 % z celkové částky tvoří osobní náklady na mzdy, 15 % bude čerpáno na vybudování infrastruktury a na pořízení potřebného vybavení a 12 % z rozpočtu bude pokrývat cestovní a režijní náklady.

Více informací o projektu najdete zde:http://www.krnap.cz/life/, nebo na http://life.krnap.cz/

Naše voda, foto KRNAP – Lubomír Hlásek

 

30.3.2015 13.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31