20. 8. 2019

Prognóza průtoků pro povodí Odry

V návaznosti na zprávu o prognóze průtoků z pondělí 3.června 2013, v závislosti na pokračující srážkové činnosti, na základě prognózy srážek ČHMÚ z matematického modelu ALADIN ze dne 4.6.2013 z 6. hodiny ranní a s využitím střednědobé prognózy ECMWF a informací ČHMÚ o charakteru srážkové činnosti na nadcházející hodiny byla vytvořena prognóza průtoků v povodí Odry srážkoodtokovým modelem HYDROG. Informovalo o tom Povodí Odry.

Povodí Odry je z předchozí srážkové činnosti plně nasyceno. Horské masivy Jeseníků a Beskyd jsou nasyceny extrémně (za poslední týden úhrny až 100 mm) a jakákoliv další srážka již znamená povrchový odtok. Počasí na Moravě a ve Slezsku stále ovlivňuje tlaková níže se středem nad východní Evropou, nadále bude zataženo s deštěm, s intenzivnějšími srážkami v úhrnech 30 – 50 mm / 24 hodin v oblasti Jeseníků a Beskyd, tj. povodí Bělé a dalších okrajových přítoků Odry a v povodí Olše, Morávky a Ostravice. V současné době odtéká Odrou v závěrném profilu Bohumín 130 m3/s, tj. 30-denní průtok. Menšími úhrny srážek než předpovídanými během včerejší noci nedošlo doposud k naplnění původně prognózovaných průtoků.

Za předpokladu dosažení prognózovaných úhrnů srážek tyto mohou způsobit významnější vzestupy hladin vodních toků v oblasti povodí Odry, které prognózujeme na páteřních tocích následovně:

V dílčím povodí Ostravice budou na hlavních tocích Ostravice, Morávka, Lučina průtoky významně ovlivněny zachycením povodňové vlny v údolních nádržích, k významnějším vzestupům hladin může dojít na jejich přítocích a v podpovodí.

Možné kulminační průtoky : Ostravice – Frýdek – Místek ~40 m3/s (<<Q1 ovliv.), Ostravice – Ostrava ~ 50 – 70 m3/s (<<Q1 ovliv.), vše během odpoledních hodin ve středu 5.června 2013.

V dílčím povodí Olše se na základě předpokládaných vyšších srážkových úhrnů s krátkodobou intenzitou až kolem 10 mm/hod prognózuje možné dosažení 1. stupňů povodňové aktivity (SPA) na Olši ve všech profilech a na jejích přítocích Stonávce a Petrůvce.

Kulminační průtoky se předpokládají následovně : Olše – Jablunkov s průtokem okolo 20 m3/s (<Q1), Olše – Český Těšín ~60 m3/s (<Q1), Olše – Dětmarovice ~90 m3/s (<Q1), Olše – Věřňovice ~100 – 130 m3/s (<Q1), vše během noci na čtvrtek. Dále Petrůvka okolo 25 m3/s (Q2), Stonávka – Hradiště do 20 m3/s (< Q1).

V dílčím povodí horní Odry pravděpodobně dojde k vzestupům hladin na pravostranných přítocích Odry, zejména Lubině, s možným dosažením I.SPA. Ve Svinově by mohla Odra kulminovat při průtoku kolem 100 m3/s (<Q1, I.SPA) ve středečních odpoledních hodinách 5.června.

V dílčím povodí Opavy by v Opavě mohla řeka Opava kulminovat při průtoku kolem 40 m3/s (<Q1) a v Děhylově kolem 60 m3/s (<Q1) během následujících dnů.

V dílčím povodí okrajových přítoků Odry se vzhledem k předchozím srážkám očekávají rychlé odezvy na další spadlé srážky a vzestupy hladin především na drobných vodních tocích, na vlastní Bělé je prognózován kulminační průtok okolo 25 m3/s (<Q1, I.SPA).

Vzhledem k výskytu dalších možných intenzivních srážek může být na tocích dosaženo i 1 až 2 letých vod, u drobných vodních toků mohou průtoky přesáhnout vodu pětiletou Q5.

V závěrném profilu Odra – Bohumín se předpokládá kulminace ve středu 5.6. okolo 200 m3/s (<Q1).

Hladiny údolních nádrží v povodí Odry byly v uplynulých 24 hodinách snižovány předpouštěním a byl uvolňován další volný prostor v nich pro transformaci předpokládané povodňové vlny. Předpokládá se, že následná manipulace na nádržích bude spočívat ve snížení odtoků z nich během dnešního večera ve vazbě na zvyšující se průtoky v podpovodí.

Prognóza průtoků je bez právní záruky. Další zpracování prognózy průtoků a vydání zprávy se předpokládá v závislosti na upřesňování předpovědi srážek a vývoji situace.

Zdroj: Povodí Odry

4.6.2013 18.28, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1