2. 10. 2022

2.6.2021 9.57, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Proč studovat vodu a proč na VŠCHT Praha?

Podle nedávné studie MU Brno české veřejnosti na vodě opravdu záleží. Na celostátní úrovni vnímají lidé jako závažný problém znečištění vod (85 %) a hodnotí ho jako nebezpečný pro životní prostředí (90 %).

Není překvapivé, že aktuálně mezi veřejností nejvíce rezonuje téma sucho. Celých 79 % české veřejnosti považuje sucho za závažný problém. Veřejnost má také poměrně jasnou představu o řešení problematiky sucha, kdy nejvíce respondentů podporuje využití dešťové odpadní vody (93 %) a využití vyčištěné odpadní vody (88 %). VODA bude v naší společnosti tedy vždycky jedním z nejdůležitějších témat.

Zájemci o studium tohoto oboru si mohou být jisti, že jejich vzdělání „nevyjde z módy“. Technologie vody je bouřlivě se rozvíjející odvětví a vysoce vzdělaných odborníků na nakládání s vodou je všude u nás i ve světě zoufale málo. Odborníci na vodu mají trvalou jistotu zaměstnání. Odborníky na vodu vychovává ve třech stupních studia (Bc., Ing. a Ph.D.) Ústav technologie vody a prostředí. Výuka v oboru „technologie vody“ má na tomto ústavu více jak stoletou a velmi úspěšnou tradici. Začíná v roce 1910 založením Ústavu pro technologii paliv, svítiv a vody v rámci tehdejší České vysoké školy technické v Praze. V roce 1920 se tento ústav stává součástí nově vzniklé Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI), která byla jednou ze sedmi fakult sdružených v rámci nově ustaveného Českého vysokého učení technického (ČVUT). Později se ústav rozdělil na dva, na Ústav technologie paliv a svítiv a Ústav technologie vody. Oba ústavy se staly základem Fakulty technologie paliv a vody vzniklé 1. 9. 1953, rok po ustavení samostatné Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Od roku 1972 je součástí názvu ústavu i technologie prostředí (anglicky Water technology and environmental engineering).

Studium na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha se vyznačuje některými v České republice unikátními rysy:

  • Studijní program je od zahájení studia v bakalářském stupni založen na komplexním přístupu k ochraně vody a technologiím vodárenské úpravy, čištění odpadních vod, zpracování kalů, recyklacím vod, nutrientů apod. Studenti se tak postupně seznamují s právními základy oboru v České republice a v Evropské unii, základními disciplínami jako hydrochemie, mikrobiologie, ochrana vodních zdrojů a další až po vlastní technologické disciplíny.
  • Studenti obdrží v průběhu studia potřebné informace o fungování, řízení a úkolech společností „vodovody a kanalizace“, správců povodí, vodoprávních úřadů či ČIŽP tak, aby se snáze orientovali po svém nástupu do praxe.
  • Vodárenství a čištění OV pojato v celém komplexu od zdrojů vod a jejich ochrany přes jímání, úpravu a distribuční sítě na straně jedné a stokové sítě a jejich vliv na ČOV na straně druhé.
  • V souladu se současnými trendy jsou do studijního programu zahrnuty i decentralizované přístupy a „smart cities“ přístupy k řešení vodního hospodářství měst a obcí.
  • Řada členů ústavu i jeho absolventů pracuje v odborných i řídicích orgánech národních i mezinárodních odborných společností typu SOVAK ČR, CzWA, EWA, IWA, EurEau a ústav i hostí jejich zasedání nebo konference.
  • Od svých počátků se Ústav technologie vody a prostředí řídil zásadou, že učitel ústavu není jen pedagog, ale že musí být zároveň i výraznou osobností oboru. To znamená, že kromě spolupráce s vodohospodářskou praxí se učitelé ústavu podílejí i na výzkumu ve svých disciplínách, publikování nových poznatků a do této činnosti zapojují i své studenty.
  • Na Ústavu technologie vody a prostředí se řeší řada zajímavých projektů financovaných národními grantovými agenturami TA ČR, GA ČR, MPO, NAZV i velké mezinárodní projekty podporované různými programy Evropské unie. Kromě tohoto spolupracuje Ústav na výzkumu s významnými universitami v zahraničí jako např. TU Delft, Universita Gent, TU Mnichov, TU Vídeň, Universita Palermo. Díky těmto projektům mohou studenti Ústavu řešit své bakalářské, diplomové i disertační práce na nejaktuálnější témata v oboru, a to nejen na VŠCHT Praha, ale i na zahraničních pracovištích.
  • Ústav technologie nabízí náročné studium srovnatelné se studiem na prestižních universitách s možností studovat částečně v angličtině nebo ve formě double degrese, tj. částečně na VŠCHT a částečně v zahraničí.
  • Efektivní spolupráce na řešení výzkumných úkolů ústavu s předními firmami v oboru či podniky VaK dává studentům možnost seznámení s problematikou provozní praxe už v rámci studia. Více zde.

www.sovak.cz, ilustrační foto (Smart dispečink HK) Naše voda – Nina Havlová

 

 

2.6.2021 9.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2022 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6