24. 9. 2020

Problém sucha vyžaduje společné řešení

Sucho trápí řadu oblastí České republiky, v loňském roce postihlo zejména jižní Moravu, ale ani ostatní kraje a okresy nejsou bez problémů. Jeden z příkladů popisuje v týdeníku Zemědělec ředitelka komunikace Agrární komory ČR Dana Večeřová.

Nově založená meziresortní pracovní skupina při Ministerstvu zemědělství složená ze zástupců tohoto ministerstva, výzkumných pracovišť a institucí, která má za úkol problémy sucha a nedostatku vodních zdrojů v ČR řešit, má tedy před sebou podle autorky nelehký úkol.

Jedním z příkladů může být i situace v okrese Rakovník. Tento okres se nachází v dešťovém stínu Krušných hor, což s sebou přináší dlouhodobě nedostatek vodních srážek a jejich nerovnoměrné rozdělení v průběhu vegetace. Od měsíce dubna do října dosahují srážky v rakovnickém regionu v dlouhodobém – třicetiletém průměru – v porovnání s Českou republikou pouze 67 %, v celoročním dlouhodobém třicetiletém průměru 79 % v porovnání s celou ČR. V nejsušších částech okresu jsou dlouhodobě vodní srážky na průměru 410– 420 mm/rok, případně od 480– 520 mm/rok, jde právě ale o tu část okresu, která je z pohledu zemědělství nejvýznamnější. Kromě pěstování tradičních plodin, jako jsou obilniny a řepka, tato oblast zahrnuje veškerou plochu chmele, což je 1480 ha chmele pěstovaného v okrese Rakovník. Jde o nejkvalitnější odrůdu chmele – Žatecký poloraný červeňák – a v menším rozsahu i nové české odrůdy s vyšším obsahem hořkých látek, jako jsou odrůdy Sládek, Premiant a podobně.

Nedostatek srážek je především v rozhodujícím období vegetace a srážky v tomto období jsou převážně bouřkového charakteru. V posledním období je možné se tam setkat také s přívalovými dešti, které mají za následek zvýšenou erozi půd. Zejména těžší půdy, jestliže vyschnou, nejsou schopny při prvních deštích po delším suchu přijmout ani kapku srážek a veškerá spadlá voda tak odtéká z pozemků nevyužita. Dlouhodobé dopady sucha a probíhající globální oteplování mají za následek škody na plodinách a negativní dopady na ekonomickou situaci zemědělců hospodařících v této zemědělsky významné lokalitě rakovnického regionu o rozloze přibližně 14 000 ha zemědělské půdy.

Sucho tak způsobuje roční ztráty na výnosech, například u obilovin a řepky dosahují stovek milionů korun. Pro ilustraci, v roce 2011 byl výpadek v tržbách u obilovin a řepky při porovnání výnosů okresu Rakovník a výnosů dosažených ve Středočeském kraji 170 milionů korun.

Dalším nepříznivým ukazatelem okresu jsou půdní podmínky. Z kategorizace půd podle vodní retence a vysýchavosti vyplývá, že se tam vyskytují půdy vysýchavé s využitelnou vodní kapacitou mezi 12,5–17,5 %, ale i s využitelnou vodní kapacitou pouze do 12,5 %. Potenciální retence půd je nízká, mezi 35–95 mm, v menším rozsahu i velmi nízká – do 35 mm. V okrese Rakovník je navíc nedostatek vodních ploch. Jejich celková plocha je 1252 ha, přičemž výměra zemědělské půdy v okrese je přibližně 45 000 ha a celková plocha včetně lesů asi 90 000 ha.

Na základě těchto nepříznivých hydrologických poměrů v regionu Rakovnicko požádali zástupci zemědělských organizací a společností v roce 2008 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., aby zpracoval pilotní projekt – Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka.

Pilotní projekt byl dopracován v roce 2011 a na základě shromážděných a hodnověrných dat dokumentuje nejen minulý a současný vývoj klimatu a přírodních zdrojů v povodí Rakovnického potoka, ale také predikuje jeho další, očekávaný nepříznivý vývoj do budoucna. Potvrdil rovněž dlouhodobě nepříznivě se měnící hydrologické poměry na území okresu Rakovník. V důsledku probíhajících klimatických změn došlo za posledních 30–35 let k zásadnímu snížení odtoku vod z povodí, a to o 40–60 %. Radikální pokles průtoku povrchových vod souvisí s poklesem zásob podzemních vod, půdní vláhy a s postupujícím vysoušením krajiny. To vše má samozřejmě nepříznivý dopad na zemědělskou činnost, ale také na další rozvoj průmyslu a zaměstnanosti v okrese.

Součástí projektu jsou rovněž navržená určitá opatření ke zmírnění dopadů těchto nepříznivých klimatických změn, která zahrnují vybudování sedmi retenčních nádrží, některých agrotechnických opatření pro zemědělce hospodařící v této oblasti a případně řešení přívodu vody z jiných oblastí – například z Nechranické přehrady. Vzhledem ke komplexnosti řešení by se tak zpracovaná studie mohla a měla stát podkladem pro řešení problémů sucha a nedostatku vodních zdrojů v ČR v rámci meziresortní pracovní skupiny při Ministerstvu zemědělství a zároveň sloužit jako inspirace či podklad pro vypracování obdobných projektů v ostatních, suchem a nedostatkem vody postižených oblastech ČR (Zdroj: Materiály OAK Rakovník)

Zdroj: Zemědělec, ilustrační foto archiv Naše voda – zničená chmelnice

5.1.2015 8.19, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4