25. 11. 2020

16.10.2019 12.15, Rubrika: Čistota vody a rekreace

V Příšovicích staví čistírnu odpadních vod s kapacitou 1 400 připojených obyvatel

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V Příšovicích, postaví novou čistírnu odpadních vod, s výhledovým napojením 1 400 obyvatel, včetně podchycení stávajících kanalizačních zaústění na ČOV Příšovice – Baltaxia. Uvedl to mluvčí SVS JiříHladík.

Předmětem této investiční akce je výstavba nové centrální čistírny odpadních vod v obci Příšovice.Tomu předcházelo provedení nezbytných opatření s ohledem na investiční akci obce Příšovice související s revitalizací potoka Příšovka. Obec tak za pomoci dotace dokončila v roce 2018 revitalizaci potoka. Revitalizace se křížila s pokládkou našeho kanalizačního potrubí a zahrnovala úpravu zemní pláně pro výstavbu centrální ČOV. Proto na podzim minulého roku proběhla pokládka ocelové chráničky DN 200 mm v délce 8 metrů a DN 160 mm v délce 6 metrů a uložení části trasy kanalizačního výtlaku v délce 27,8 metrů z vysokohustotního polyetylenu HD-PE100 pode dnem a v březích koryta Příšovky.

Právě zahajovaná stavba řeší výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod Příšovice na veřejných pozemcích ve vlastnictví obce Příšovice s výhledovým napojením 1400 obyvatel včetně podchycení stávajících kanalizačních zaústění na ČOV Příšovice –Baltaxia.

V obci Příšovice je vybudována v převážné míře oddílná kanalizační síť odvádějící odpadní vody (dále jen OV) na centrální ČOV Příšovice – Baltaxia se zaústěním přečištěných OV do místního toku Příšovka. Stávající ČOV se nachází v areálu firmy Baltaxia, která je rovněž jejím vlastníkem. ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Stávající ČOV je ve špatném technickém stavu, který odpovídá době uvedení do provozu v roce 1985. Nová ČOV bude vybudována rovněž z majetkoprávních důvodů na obecních pozemcích.

Součástí stavby ČOV Příšovice (IO 01) budou trubní rozvody, zřízení příjezdové komunikace a zpevněných ploch kolem ČOV, oplocení, výstavba vodovodní přípojky a napojení přípojky NN z připojovacího bodu ČEZ Distribuce a.s. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce ČSOV Příšovice 3 u firmy Final (IO 05) s novým výtlakem V3 (IO 06) do nové gravitační stoky AA-1 (IO 04) a rekonstrukce ČSOV Příšovice 1 (IO02) s dostavbou akumulace s výtlakem V1 (IO 03) na novou ČOV Příšovice. Pro ČSOV Příšovice 3 bude provedeno napojení přípojky NN z připojovacího bodu ČEZ Distribuce a.s.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. října 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (43. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena 12 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 20. listopadu 2020. Následovat bude zkušební provoz v délce 12 měsíců.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Naše voda, grafika: SVS

16.10.2019 12.15, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6