10. 7. 2020

16.10.2019 12.15, Rubrika: Čistota vody a rekreace

V Příšovicích staví čistírnu odpadních vod s kapacitou 1 400 připojených obyvatel

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V Příšovicích, postaví novou čistírnu odpadních vod, s výhledovým napojením 1 400 obyvatel, včetně podchycení stávajících kanalizačních zaústění na ČOV Příšovice – Baltaxia. Uvedl to mluvčí SVS JiříHladík.

Předmětem této investiční akce je výstavba nové centrální čistírny odpadních vod v obci Příšovice.Tomu předcházelo provedení nezbytných opatření s ohledem na investiční akci obce Příšovice související s revitalizací potoka Příšovka. Obec tak za pomoci dotace dokončila v roce 2018 revitalizaci potoka. Revitalizace se křížila s pokládkou našeho kanalizačního potrubí a zahrnovala úpravu zemní pláně pro výstavbu centrální ČOV. Proto na podzim minulého roku proběhla pokládka ocelové chráničky DN 200 mm v délce 8 metrů a DN 160 mm v délce 6 metrů a uložení části trasy kanalizačního výtlaku v délce 27,8 metrů z vysokohustotního polyetylenu HD-PE100 pode dnem a v březích koryta Příšovky.

Právě zahajovaná stavba řeší výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod Příšovice na veřejných pozemcích ve vlastnictví obce Příšovice s výhledovým napojením 1400 obyvatel včetně podchycení stávajících kanalizačních zaústění na ČOV Příšovice –Baltaxia.

V obci Příšovice je vybudována v převážné míře oddílná kanalizační síť odvádějící odpadní vody (dále jen OV) na centrální ČOV Příšovice – Baltaxia se zaústěním přečištěných OV do místního toku Příšovka. Stávající ČOV se nachází v areálu firmy Baltaxia, která je rovněž jejím vlastníkem. ČOV provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Stávající ČOV je ve špatném technickém stavu, který odpovídá době uvedení do provozu v roce 1985. Nová ČOV bude vybudována rovněž z majetkoprávních důvodů na obecních pozemcích.

Součástí stavby ČOV Příšovice (IO 01) budou trubní rozvody, zřízení příjezdové komunikace a zpevněných ploch kolem ČOV, oplocení, výstavba vodovodní přípojky a napojení přípojky NN z připojovacího bodu ČEZ Distribuce a.s. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce ČSOV Příšovice 3 u firmy Final (IO 05) s novým výtlakem V3 (IO 06) do nové gravitační stoky AA-1 (IO 04) a rekonstrukce ČSOV Příšovice 1 (IO02) s dostavbou akumulace s výtlakem V1 (IO 03) na novou ČOV Příšovice. Pro ČSOV Příšovice 3 bude provedeno napojení přípojky NN z připojovacího bodu ČEZ Distribuce a.s.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. října 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (43. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena 12 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 20. listopadu 2020. Následovat bude zkušební provoz v délce 12 měsíců.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 95,8 mil. korun bez DPH.

Naše voda, grafika: SVS

16.10.2019 12.15, Rubrika: Čistota vody a rekreace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2