15. 8. 2018

Připomínáme: Zítra se koná konference o vyhodnocení sucha

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost (ČSVTZ), Český hydrometeorologický ústav a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. M., jsou spolupořadatelé konference s názvem „Suché období 2014 – 2017: vyhodnocení, dopady a opatření“. Akce proběhne 30. května 2018 od 10.00 hodin v sídle ČSVTZ, Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217.

Podle předběžných údajů ČHMÚ byl duben o 5,4 °C teplejší, než je normální, a přitom spadlo méně než polovina běžných srážek. Rychlý pokles toků po srážkách z minulého týdne ukázal, že sucho stále pokračuje. Například na východě Čech od roku 2014 napršelo o 623 mm vody méně, než by bylo obvyklé, chybí tak téměř jeden celý rok srážek. Na 150 českých a slovenských hydrologů a vodohospodářů se setká ve středu 30. května na semináři, který je zaměřen na vyhodnocení několikaletého suchého období od roku 2014. Diskuze bude věnována nejen příčinám a průběhu sucha, ale i opatřením, která v reakci na sucho již byla učiněna nebo právě probíhají, ale také těm, která dosud chybí.

Projevy sucha v minulých letech byly zřetelné zejména v krajině, faktické dopady na život obyvatel v podobě zásobování vodou však byly zatím jen minimální. „Vodohospodářská a vodárenská infrastruktura dokázala suchu i v roce 2015 úspěšně čelit a zásobování vodou zajistit“, říká generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy a předseda Svazu vodního hospodářství Petr Kubala a dodává: „bohužel možná proto veřejnost nemůže dobře vnímat naléhavost a hrozbu sucha do budoucna“.

Stejně jako neexistuje jen jeden projev sucha, neexistuje ani jedno kouzelné opatření pro jeho zmírnění. Proto i přijatá koncepce pro zvládání sucha a nedostatku vody uvažuje kombinaci opatření v krajině, zadržování vody v nádržích, systémy distribuce vody i opatření na straně spotřeby vody. Pouze komplexní přístup může být dlouhodobě funkčním řešením, samotná opatření v krajině nebo pouze vodní nádrže nestačí. Bohužel zvláště v případě nádrží mediální zkratka někdy vede k vytváření negativního obrazu jejich disharmonie s přírodou. Přitom dosavadní průběh sucha jsme zvládli bez výraznějších dopadů na obyvatele právě díky uplatňování principů tzv. integrovaného managementu vodních zdrojů, který zahrnuje komplexní řešení na úrovni celých povodí, a to samozřejmě včetně zadržování vody v nádržích.

V čem je tedy problém? Život ve vodním blahobytu nás může vést k podceňování rizika extrémních událostí. Naučíme se dobře čelit běžným událostem, ale protože je dobře zvládáme, zapomínáme se zlepšovat a stáváme se zranitelnými skutečným extrémem. Ověřili jsme si to už v případě povodní. „Historicky bylo vždy nebezpečné delší období bez velké povodně, ztráta historické paměti vedla k přesvědčení o dostatečné odolnosti, a o to více lidi zaskočila povodeň přesahující úroveň jejich ochrany. A totéž platí i pro sucho,“ potvrzuje Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.

Odborníci se shodnou, že v detailním poznání mechanizmu vzniku sucha v našich podmínkách stále panují nedostatky. Ukazuje se, že sucho má velkou setrvačnost a dlouhodobou paměť, a i přes návrat srážek k normálu deficit přetrvává ve zdrojích podzemních vod. Ty normálně dotují vodou toky v době, kdy neprší. Proto jsme nyní i po silnějších srážkách svědky rychlého poklesu toků zpět k předchozím minimům. „Sucho zkrátka není vyřešený problém, naopak do budoucna bude nejspíše jeho význam dále sílit,“ uzavírá Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu.

Informace také na: http://cvtvhs.cz/

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

29.5.2018 14.45, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Kalendář

<< Srpen 2018 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotoblog

více >

Přírodní rameno Dyje v lednickém areáluPřírodní rameno Dyje v lednickém areálu
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >