20. 8. 2019

24.12.2018 5.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Připomínáme: Co vše lze najít v systému HAMR

Jak již portál Naše voda informoval, od prosince letošního roku funguje v ČR informační a předpovědní systém HAMR, v němž lze najít on-line celou řadu praktických informací o aktuálních klimatických podmínkách v ČR. Co se tedy lze v HAMR dozvědět?

Rozlišení jednotlivých typů sucha. První mapa prezentuje sucho meteorologické, zjednodušeně řečeno nám říká, zda prší více či méně, než je v dané oblasti dlouhodobě normální. Údaje o deficitu úhrnu srážek jsou pro nás prvním varováním, že se něco začíná dít. Další mapy již prezentují vývoj sucha v různých oblastech projevu, tedy hydrologické sucho u povrchových vod vypovídá o průtocích vody v řekách a u podzemních vod hodnotí stav hladin podzemních vod, agronomické sucho pak zobrazuje množství vody v půdě.

Poslední mapa zahrnuje i informace o nakládání s vodami a prezentuje stav množství dostupných zdrojů k požadavkům v dané oblasti. Intenzita sucha je, stejně jako v novele vodního zákona, rozdělena do tří kategorií – sucho mírné, silné a mimořádné. Hodnoty odpovídající nule tedy znamenají dlouhodobý normální stav a plusové hodnoty prezentují větší množství vody (vlhko), než je v tuto dobu obvyklé.

K dispozici je i vývoj za posledních 12 týdnů a procentuální čísla o ploše území zasažené některou kategorií sucha. Jednotlivé mapy lze stáhnout a dále využívat pro prezentaci aktuálního stavu a stavu minulého. Portál také obsahuje informace o aktuálních hodnotách odtoku a procentuálního nasycení retenční kapacity půd.

Krátká komentovaná videa. Ta prezentují aktuální stav sucha. Každý týden ve středu v poledne bude systém aktualizován a doplněn o nový video komentář. V komentáři bude zhodnocen nejen aktuální stav, ale i předpokládaný vývoj sucha na nejbližší dny.

Předpověď vývoje hydrologické situace až na 8 týdnů dopředu. Ta bude do systému doplněna během roku 2019, stejně jako další podrobné moduly sloužící primárně pro rozhodování „suché“ komise (komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody).  Jako příklad lze uvést tzv. „Rozhodovací systém pro optimalizaci užívání“, který umožní porovnání, zda množství zdrojů v lokalitě je dostatečné pro požadovanou potřebu. Jednotlivé hodnoty potřeby vody bude možné také upravit a provést simulaci dopadů takovýchto změn na dostupnost vody pro obyvatele i jednotlivá odvětví. „Suchá“ komise si tak může prověřit různé scénáře dopadů plánovaných opatření. V současné době vodoprávní úřady pracují s hodnotami povolenými v rozhodnutí o nakládání s vodami, které však mohou být až o polovinu větší, než je skutečné odebírané množství.

Součástí HAMRu bude speciální webové rozhraní pro klíčové odběratele vody (jako např. provozovatele vodovodů, podniky z oblasti zemědělství, průmysl, energetiky), díky němuž budou moci do systému zadávat svou aktuální potřebu vody na následující týdny. Díky takové informaci o skutečné potřebě se může upravit požadavek na vodní zdroj a tím může dojít k významnému oddálení a zmírnění negativních dopadů především hydrologického sucha. Forma spolupráce bude čistě na dobrovolné bázi, benefitem bude zvýhodnění v rámci hierarchizace omezování odběru dle plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Tedy podniky, které se do systému sdílení dat zapojí a začnou včas s vodou šetřit, budou ve výhodě.

HAMR je dostupný z adresy http://hamr.chmi.cz, kde lze najít také ilustrační mapy. Video s komentářem se každý týden objeví také na facebookovém profilu ČHMÚ zde.

Zdroj: MŽP, Naše voda, ilustrační mapa (aktuální hydrologické sucho) ČHMÚ – HAMR

 

24.12.2018 5.23, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1