26. 9. 2020

Připomínáme: Podélné ukládání vodovodů a kanalizací do silničních pozemků odstraněn

Od nového roku, respektive od 14. prosince 2016 se vrací do své původní podoby podmínky pro ukládání vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu do silničních pozemků. Historii problému rozebírá prosincové vydání časopisu Sovak.

Vydáním zákona č. 268/2015 Sb., který s účinností od 31. 12. 2015 změnil zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen zákon o pozemních komunikacích), byl do právního řádu České republiky vnesen zásadní problém ve schvalování podélného ukládání technické infrastruktury v silničních pozemcích jako zvláštní užívání pozemních komunikací1. Podle § 36, odst. 4 citované novely v zastavěném a zastavitelném území obce mohla být podélně umisťována vedení technické infrastruktury jen v místních komunikacích, které jsou v majetku měst a obcí. V silničních pozemcích silnic I. třídy, které jsou v majetku státu, a v silničních pozemcích silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku krajů, od 1. 1. 2016 souhlas s podélným uložením vodovodů nebo kanalizací nemohl být vydán. Zákon č. 370/2016 Sb., který s účinností od 14. 12. 2016 mění zákon o pozemních komunikacích, tento problém odstranil.

Zvláštní užívání pozemních komunikací je zákonem o pozemních komunikacích stanoveno jako jiné užívání než obvyklé, znamenající jejich určení jako dopravní cestu. Citovaný zákon zvláštní užívání pozemní komunikace kromě jiného definuje jako umístění inženýrských sítí a jiných vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech dotčených pozemních komunikací. Tento druh zvláštního užívání pozemních komunikací se dotýká realizace staveb vodovodů nebo kanalizací. K provádění staveb vodovodů nebo kanalizací respektive ke schvalování podélného umístění vodovodu nebo kanalizace do tělesa pozemní komunikace a realizace zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích lze uvést to, že, žádá-li to veřejný zájem, mohou pozemní komunikace křížit inženýrské sítě včetně vodovodů nebo kanalizací a jejich přípojek, mohou se jich dotýkat územím ochranných pásem těchto sítí, a to způsobem, aby byly co nejméně dotčeny zájmy obou stran. Inženýrské sítě včetně vodovodů nebo kanalizací nesmějí být umísťovány podélně v silničních tělesech, či v silničních ochranných pozemcích, pokud v dalších ustanoveních zákona o pozemních komunikacích není stanoveno jinak.

Ustanovení § 36, odst. 4 před vydáním zákona č. 286/2015 Sb. uvádělo, že „…v zastavěném území obce mohou být podélně umísťovány vodovody a kanalizace, kromě případů uvedených v odstavci 3, a to za podmínek uvedených v tomto odstavci v chodnících a v přilehlých zelených pásech průjezdního úseku silnice nebo v místní komunikaci při nejvyšším možném ohledu vůči vegetaci. V případech, kdy je vyloučena možnost jiného technického řešení, mohou být tato vedení dále umístěna i ve vozovkách těchto pozemních komunikací.“ Toto ustanovení do 31. 12. 2015 umožňovalo, že v případech, kdy byla vyloučena možnost jiného technického řešení vedení technické infrastruktury, byly se souhlasem správce pozemní komunikace vodovody nebo kanalizace podélně umísťovány i v silničních pozemcích. Ustanovení § 36, odst. 4 po vydání zákona č. 286/2015 Sb. uvádělo, že „…v zastavěném a zastavitelném území obce mohou být v místních komunikacích podélně umisťována vedení technické infrastruktury.“. Tato novela citovaného ustanovení, která byla do zákona č. 286/2015 Sb. vložena až jako pozměňovací návrh při schvalování v Senátu ČR přinesla zásadní problém, že pokud na předmětnou stavbu vodovodu nebo kanalizace nebylo zahájeno územní řízení do 31. 12. 2015, nemohl být v zastavěném a zastavitelném území obce vydán souhlas s podélným ukládáním rozvodů vodovodů nebo kanalizací do vozovek silnic I. až III. třídy. Nelze přehlédnout, že v zastavěném a zastavitelném území obce se nacházejí silnice I. až III. třídy a že se vyskytnou i případy, kdy je vyloučena možnost jiného technického řešení, kdy vedení vodovodů nebo kanalizací musí být umístěna v silničních pozemcích těchto pozemních komunikací. Byla iniciativa senátorů v souladu s veřejným zájmem, nebo šlo o legislativní zmetek?

Proto dne 19. 10. 2016 Parlament ČR schválil zákon č. 370/2016 Sb. (novela zákona o pozemních komunikacích), který byl dne 14. 11. 2016 uveřejněn ve Sbírce zákonů (částka č. 147), který s účinností od 14. 12. 2016 v souladu se zdravým rozumem tento zásadní problém ve schvalování podélného ukládání technické infrastruktury v zastavěném a zastavitelném území obce odstranil, neboť ustanovení § 36, odst. 4 vrátil do původního stavu. Současné ustanovení § 36 odstavec 4 uvádí, že „…v zastavěném území obce mohou být podélně umísťována vedení, kromě případů uvedených v odstavci 3 a za podmínek uvedených v tomto odstavci, i v chodnících a v přilehlých zelených pásech průjezdního úseku silnice nebo v místní komunikaci při nejvyšším možném ohledu vůči vegetaci. V případech, kdy je vyloučena možnost jiného technického řešení, mohou být vedení dále umístěna i ve vozovkách těchto pozemních komunikací.“ Podle této novely v zastavěném a zastavitelném území obce mohou být s účinností od 14. 12. 2016 podélně umisťována vedení technické infrastruktury včetně vodovodů nebo kanalizací i v silničních pozemcích silnic I. až III. třídy.

Zdroj: časopis Sovak, autor: Josef Nepovím, ilustrační foto archiv Naše voda

25.12.2016 3.11, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4