18. 7. 2019

Připomínáme: Novela zákona zakazuje umisťování vodovodních sítí do silnic

V souvislosti s pokládáním nových vodovodních a kanalizačních sítí se redakce portálu Naše voda setkala s několika dotazy na podmínky takových akcí. Ty obsahuje novela zákona o pozemních komunikacích a mají následující podobu:

paragraf 36, odstavec 2

(2) Energetická, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná vedení,  zařízení  pro  rozvod  tepla  a  topných  plynů  (dále jen “vedení”), s  výjimkou  vedení  tramvajových  a  trolejbusových  drah,  pokud  nejsou   zřizována  pro potřeby dálnice, silnice nebo místní komunikace, nesmějí   být  podélně  umísťována  v  jejich  tělese  a  na silničních pomocných
pozemcích, pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak.

Pojem „silnice” zahrnuje i silnice I. II. i III. třídy

(3) Není-li  možno umístit bez neúměrných nákladů vedení mimo silniční   pozemek, lze povolit jako zvláštní užívání dálnice, silnice nebo místní   komunikace  podélné  umístění  tohoto  vedení  do  silničního pomocného   pozemku,  do  středního  dělicího  pásu  nebo na mosty a mostní objekty   dotčené pozemní komunikace. Pokud zvláštní předpis^16) nestanoví jinak,   uzavře vlastník dotčené pozemní komunikace na základě vydaného povolení   ke  zvláštnímu  užívání  s  vlastníkem vedení smlouvu o zřízení věcného   břemene  k  pozemní  komunikaci  za  jednorázovou  úhradu. Nedojde-li k   dohodě, rozhodne o zřízení věcného břemene a výši úhrady soud.

(4)  V  zastavěném  a  zastavitelném  území  obce  mohou být v místních   komunikacích podélně umisťována vedení technické infrastruktury.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda

 

1.4.2016 8.29, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4