4. 3. 2021

Přijatá novela zákona mění náležitosti smluv o dodávkách vody

Téměř dva miliony odběratelů vody čekají úpravy smluv o dodávkách vody, díky kterým získají mimo jiné podrobnější informace o výpočtu cen vodného a stočného. Vyplývá to z přijatého znění novely zákona o vodovodech a kanalizacích.

Rozbor důsledků zákona dnes prezentovalo na setkání s novináři Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Podle SOVAK  je přínosem novely pro odběratele vody například povinnost, podle níž musí vodohospodáři specifikovat dobu výměny vodoměrů. Zákon také zakazuje propojení vodovodu s potrubím z jiného zdroje, například ze studny, což přispěje k omezení rizik snížené kvality pitné vody. Novela ale také stanovuje vlastníkům vodovodů a kanalizací povinnost vytvářet finanční rezervy k obnově vodohospodářského majetku, což zvýší tlak na růst cen vodného a stočného.

Podrobný rozbor nejdůležitějších bodů novely zákona:

Zákon nově upravuje v § 8 odst. 16, a odst. 17 náležitosti smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod dosud upravené v prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vlastník vodovodu a kanalizace (případně provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn) je povinen uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod. Zákon nově řeší obsah takových smluv, aby obsahovaly všechny náležitosti dotýkající se identifikace vlastníka vodovodu případně kanalizace, identifikace provozovatele, identifikace odběratele a podmínky jednoznačně určující rozsah parametrů důležitých pro smluvní vztah. Tím vychází vstříc odběratelům, aby  ve  smlouvě měli nejen základní informace ale i základní parametry o kvalitě dodávané služby včetně způsobu stanovení formy,  ceny a způsobu stanovení  ceny , fakturace a záloh a mohli v návaznosti na uzavřené odběratelské smlouvy vyžadovat plnění smluvních parametrů. Doplnění stávajících smluv mezi provozovateli a dodavateli bude proces velice časově náročný z pohledu počtu smluv (1,9 milionu). Nově uzavírané odběratelské smlouvy musí od 1. 1. 2014 být v souladu s požadavky novelizovaného zákona.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod  musí obsahovat alespoň:

předmět smlouvy (smlouva na dodávku pitné vody, smlouva o odvádění a čištění odpadní vody),

smluvní strany,

vlastníka a provozovatele vodovodu, kanalizace

vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa,

počet trvale připojených osob,

stanovení podmínek dodávky, (limity množství dodávané vody a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální),

stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění

ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů),

způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení,

způsob fakturace a způsob plateb,

možnost změn a doba platnosti této smlouvy.

Zákon nově upravuje  v § 8 odst.1, povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit plynulé a bezpečné provozování a vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich využití. Povinnost vytvářet finanční zdroje na obnovu a dokladovat její realizaci  je  zaměřena na  zajištění provozuschopnosti vlastněného vodohospodářského majetku na úrovni , která zajistí plynulé zásobování odběratelů pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavky zákona i v dalších letech. Zajištění plánu financování obnovy a jeho realizace byla přijata za své pouze některými vlastníky. Proto zákon tuto povinnost ukládá všem vlastníkům a neplnění této povinnosti lze sankcionovat.

Zákon v §11 se doplňuje odst. 2 o technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací se zaměřením především na kvalitu vody.

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody např. domovní studny. Toto zpřísnění je zaměřeno především na odběratele, kteří vnitřní vodovod dodávající kvalitní pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu propojili s vlastním zdrojem, který svou kvalitou ohrožuje nejen konkrétního odběratele, ale může ohrozit kvalitu dodávané pitné vody v celém vodovodu. Pokud se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nerespektuje toto ustanovení a propojí jiný zdroj vody s vnitřním vodovodem, který je napojen na vodovod pro veřejnou potřebu, může jí příslušný orgán státní správy uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč

Zákon v § 16 odst. 3 jsou přesněji stanoveny povinnosti, které je provozovatel povinen splnit při výměně vodoměru ve prospěch odběratelů

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem. Vodoměrem registrované množství odebrané vody je podkladem pro vyúčtování dodávky vody pitné případně odpadní. Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel. Nově se zavádí povinnost provozovatele oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem s vymezením času v rozsahu max. 3 hod. a to i v případě, že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti odběratele. Doplnění povinnosti pro provozovatele umožnit odběrateli jeho přítomnost u výměny vodoměr je v zájmu zkvalitnění služeb pro odběratele.

Zdroj: SOVAK ČR, foto Naše voda – Nina Havlová

17.9.2013 11.40, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NADĚJSKÁ RYBNIČNÍ SOUSTAVA, TŘEBOŇSKONADĚJSKÁ RYBNIČNÍ SOUSTAVA, TŘEBOŇSKO
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<March 2021>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4