2. 12. 2021

Prezidentem Mezinárodní komise na ochranu Labe je Petr Kubala

Na jednání Mezinárodní komise na ochranu Labe (MKOL) byl zvolen prezidentem MKOL šéf Svazu vodního hospodářství ČR a generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Jeho hlavní prioritou bude zpracování strategie řešení nedostatku vody v mezinárodním povodí Labe a řešení problematiky povodní.

Kubala bude podle svých slov prezidentem MKOL tři roky, tedy až do roku 2019. Dohoda o MKOL byla podepsána 8. října 1990 v Magdeburku, protokol k dohodě, na základě kterého získala MKOL právní subjektivitu, byl podepsán 9. prosince 1991 v Magdeburku a nabyl účinnosti 13. srpna 1993. V příštím roce tak oslaví legitimizace MKOL jubileum 25 let.

Mezi hlavní priority českého předsednictví patří vypracování doporučení k problematice nedostatku vody v mezinárodním povodí Labe a řešení problematiky povodní. Další prioritou je zpracování strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe, která má přinést konkrétní doporučení pro snižování obsahu fosforu a dusíku ve vodním toku. Předsednictví se bude také zabývat realizací „Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty“, testováním a aktualizací „Mezinárodního varovného a poplachového plánu“ a rozšířením „Poplachového modelu Labe ALAMO“ o další přítoky. Samostatným významným problémem bude řešení problematiky výskytu polychlorovaných bifenylů (PCB) v oblasti mezinárodního povodí Labe, která je v posledním období relativně aktuální.

Komise se bude zabývat i vlastním naplňováním schváleného „2. Mezinárodního plánu povodí Labe na období 2016 – 2021“, spočívajícím v realizaci programů opatření vedoucích k dosažení dobrého stavu vod, ve smyslu požadavků Rámcové Směrnice o vodách  2000/60/ES, a naplňováním schváleného „1. Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik pro oblast povodí Labe na období 2016 – 2021“, ve smyslu požadavků Povodňové Směrnice 2007/60/ES. Současně budou zahájeny práce související s aktualizací těchto koncepčních a strategických dokumentů pro období 2022 – 2027. Nedílnou součástí činnosti MKOL bude i pořádání odborných seminářů a workshopů, včetně Mezinárodního Labského fóra v dubnu 2019 a Magdeburského semináře o ochraně vod v říjnu 2018 v Praze.

Smluvními stranami MKOL jsou ČR a Německo, statut pozorovatelů mají Polsko a Rakousko. Mezi hlavní cíle komise patří umožnit užívání vody, především umožnit získávání pitné vody z břehové infiltrace a zemědělské využívání vody a sedimentů, dosáhnout co nejpřirozenějšího ekosystému se zdravou četností druhů a trvale snižovat zatížení Severního moře z povodí Labe. K dosažení těchto cílů je podle komise nutné zejména zlepšit stav Labe a jeho přítoků z fyzikálního, chemického a biologického hlediska ve složkách voda, plaveniny, sedimenty a organismy a zvýšit ekologickou hodnotu poříční krajiny Labe.

V povodí Labe, které je čtvrtým největším povodím (po Dunaji, Visle a Rýně) ve střední a západní Evropě, žije téměř 25 miliónů obyvatel. Více než 99 % plochy povodí se nachází na území České republiky a Německa, méně než 1 % v Rakousku a Polsku. Labe se od pramene v Krkonoších po ústí do Severního moře dělí na tři úseky (Horní, Střední a Dolní Labe). Největšími přítoky Labe jsou Vltava, Sála a Havola, které zaujímají přes 51 % rozlohy povodí. V povodí Labe je dle analýzy dat projektu CORINE Land Cover z roku 2006 využíváno 42,8 % plochy jako orná půda, lesní porosty pokrývají 30,6 %, z toho připadá 21,9 % na jehličnaté a 8,7 % na listnaté a smíšené porosty.

Petr Kubala není prvním zástupcem ČR, který se stal prezidentem MKOL. V minulosti stál v čele komise také někdejší vrchní ředitel sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Pavel Punčochář. Kubala je však prvním představitelem ČR v této funkci, který není ministerským úředníkem.

Naše voda, foto (Labe) Naše voda – Nina Havlová

31.1.2017 13.51, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKAVÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Září 2021 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3