14. 8. 2020

V prevenci povodní je nutná přeshraniční spolupráce

Voda nezná hranic a jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. Na tom se podle mluvčí Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové shodli na dvoudenní konferenci čeští a rakouští vodohospodáři, kteří jednali o spolupráci na hraničních tocích a ochraně vod na řece Dyji.

Téměř stovka vodohospodářů z České republiky a Rakouska jednala od pátku na dvoudenní konferenci v Břeclavi o spolupráci na hraničních tocích a ochraně vod na řece Dyji. Pilotní společný projekt se týká nejen jednotlivých opatření, ale i zvýšení kvality informací při povodních na jižní Moravě a v Rakousku. Pokud získá dotaci 45 milionů korun z Evropského fondu regionálního rozvoje, mohl by se uskutečnit v příštích dvou letech. „Výsledky dosavadní spolupráce odborníků na obou březích řeky Dyje prokazují úspěšnost mezinárodních projektů, financovaných z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 až 2013,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Doplnil, že společná součinnost je naplňováním odkazu Evropské vodní charty, schválené Radou Evropy jižv roce 1968.

Připomněl již dokončený projekt „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje“, který výrazně zkvalitnil předpovědní a povodňovou  službu v soutokové oblasti Moravy a Dyje.  V případě povodňové situace totižpřispěje ke včasnému a efektivnímu rozhodování i všem činnostem, potřebných k záchraně lidských životů. Podstatná je také výrazná eliminace škod na území nejen České republiky, ale i Rakouska a Slovenska. V rámci zmíněného projektu přibylo na sledovaném území 9 automatických měrných stanic. Se současnými zásahy do stávajících vodních děl se rovněž významně zlepšila manipulovatelnost na pětici  vodohospodářských objektů ve prospěch včasnější reakce za povodní.

Dokončený projekt zvýšil nejen informovanost v rámci krizového řízení, ale zejména vytvořil podmínky k minimalizaci povodňovýchškod a vyloučení ztrát na životech občanů. Aktuálně schválený projekt „Příroděblízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“ pak vytváří podmínky pro zlepšení průchodnosti vodních toků, ale také zázemí pro zvěř za povodňových situací. Nejde tedy pouze jen o řešení technických otázek. Na konferenci se odborníci seznámí i s dalšími informacemi k problematice kvality vod na hraniční řece Dyji.

Konkrétní obrysy mají již nyní společná opatření, vedoucí ke zlepšení kvality vody ve Vranovské přehradě. Ve studii, která se věnuje ochraně vod na řece Dyji, se počítá například s nasazením aerační lodě k provzdušnění vody zejména v problematickém úseku Bítovské zátoky. Česko-rakouská skupina má také zmapovat množství tzv. rizikových dřevin ve vybraných úsecích řeky a navrhnout opatření k ochraně vodního díla Znojmo. Zde se totiž při povodních náplavy kumulují a ohrožují bezpečnost hráze. „Udržení kvality vody v nádrži Vranov je prioritou zejména proto,že je zdrojem pitné vody a zároveň slouží i k rekreaci,“prohlásil ředitel pro správu povodí z Povodí Moravy Antonín Tůma.

Protipovodňová opatření mají posílit také další měřící stanice. Stanice Červený Hrádek na řece Vápovce bude mít charakter ultrazvukového čidla, stejně jako v Hardeggu na Dyji. V obci Podhradí nad Dyjí bude zřízeno nové ultrazvukové měření, v Dačicích na Moravské Dyji je pak navržena nová limnigrafická stanice a dále na vodním díle Dešná srážkoměrná stanice. Nový systém bude napojen na dosavadní, který komunikuje s vodohospodářským dispečinkem státního podniku Povodí Moravy.

Naše voda

10.9.2012 8.04, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6