3. 8. 2020

V Přestanově budou mít novou kanalizaci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí v Přestanově. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Cílem investiční akce SVS je v souladu se zpřísněnou legislativou odvést odpadní vody od téměř tří stovek připojených obyvatel obce Přestanov do kanalizačního systému města Chabařovice s jejich likvidací na centrální čistírně odpadních vod v Ústí nad Labem – Neštěmicích,“ dodává generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

V současnosti v Přestanově je nevyhovující jednotný kanalizační systém, kdy stoky jsou zaústěny přímo do Habartického a Důlního potoka. Pro podchycení kanalizace vyústěné do Habartického potoka bude v rámci investiční akce SVS vybudována nová stoka „A“ včetně odlehčovací komory pro oddělení splaškových a dešťových vod. Odlehčené odpadní vody budou nově odváděny již vybudovanou kanalizací (předchozí etapy odstraňování kanalizačních výustí v řešené lokalitě) k čištění v ČOV Neštěmice.

Pro podchycení kanalizační stoky zaústěné do Důlního potoka bude vybudována stoka „B“ včetně odlehčovací komory. V komunikaci II/253 se v současné době nacházejí dvě stoky jednotné kanalizace, z nichž jedna bude ponechána jako dešťová kanalizace a druhá bude po odlehčení napojena na již vybudovanou kanalizací (předchozí etapy odstraňování kanalizačních výustí v řešené lokalitě) k čištění v ČOV Neštěmice.

Celkem bude vybudováno 560 metrů nové kanalizace: Pro stoku „A“ bude použito kameninové kanalizační potrubí průměru 300 mm v délce 379 metrů, pro stoku „B“kameninové kanalizační potrubí průměru 300 mm v délce 181 metrů. Součástí stavby bude přeložka vodovodu v délce 12 metrů a zatrubnění v délce 76,5 metru dosud otevřeného příkopu, který v současné době slouží k odvádění odpadních vod do Habartického potoka. Po realizaci stavby, bude již odvádět pouze případné odlehčené vody -přepad z odlehčovací komory „A“.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. dubna 2012. Stavební práce mají být podle smlouvy dokončeny nejpozději do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investicpro okres Ústí nad Labem, kde jsoupro rok 2012 naplánovány v této kategorii tři stavby za celkových 13,8 milionu korun bez DPH.

Naše voda

7.5.2012 15.07, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6