5. 4. 2020

I přes občasný déšť teče řekami v ČR méně než polovina vody

Ve většině toků ve správě státních podniků Povodí nedosahovaly průtoky vody v minulých měsících a týdnech ani poloviny dlouhodobého průměru. Vyplývá to z informací ministerstva zemědělství týkající se monitoringu rizik sucha v ČR.

Podle těchto údajů se pohybovaly průtoky ve vodních tocích v regionu Povodí Vltavy v období únor až březen v rozmezí 20 až 60 procent dlouhodobého normálu. V dubnu se sice díky občasným dešťům průtoky mírně zvýšily, přesto byly koncem minulého měsíce průtoky zhruba na 30 procentech dlouhodobého průměru. Ještě horší je situace na tocích spravovaných Povodím Labe. Průměrné průtoky dosahovaly v uvedeném období úrovně 30 – 40 procent dlouhodobého průměru a ve třech profilech dosáhly dokonce úrovně hydrologického sucha (2x v Třebovce a 1x v Jizeře). Také v Povodí Ohře dosahovaly průtoky 30 – 40 procent dlouhodobého normálu s dále klesající tendencí. Průtoky na tocích spravovaných Povodím Moravy se pohybovaly v průměru na 30 – 60 procentech dlouhodobého průměru a ani po občasných dešťových srážkách nepřekročily 33 procent. Konečně také sledované průtoky na území Povodí Odry dosáhly v březnu letošního roku úrovně 20 – 30 procent dlouhodobého průměru, po srážkách v dubnu se ale situace zlepšila a koncem dubna činily průměrné průtoky zhruba 50 procent dlouhodobého průměru.

Zpráva zmiňuje i stav podzemních vod v ČR a konstatuje, že se od října 2013 do dubna 2014 zvýšil počet objektů s úrovní meze sucha z 25 procent na 50 procent ve vrtech a až na 60 procent v pramenech. Z vyhodnocení vývoje úrovně hladin podzemní vody vyplynulo, že u mělkých vrtů v 48 procentech měrných objektů hladiny stagnují nebo klesají, u 7 procent hladiny klesají.

Aktuální informace o stavu podzemních vod jsou dostupné na portálu ČHMÚ:

http://portal.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_2_Hydrologie/P10_2_3_Stav_podzemnich_vod&last=false

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

12.5.2014 8.22, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3