19. 7. 2024

Co představuje pojem „Staré ekologické zátěže“

Základní vymezení problematiky starých ekologických zátěží, právní a jiné předpisy, hlavní informační portály, aktuální možnosti získání podpory a ústřední subjekty figurující v tomto odvětví popisuje portál www.enviprofi.cz.

V úvodu je nezbytné definovat pojem stará ekologická zátěž (dále jen „SEZ“), tato definice je dle MŽP: „závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.“ V současné době tento pojem nabývá pozornosti. Tento trend z velké části způsobují masová informační a komunikační média, která ovšem veřejnosti poskytnou pouze část informací. Níže uvedené informace poskytnou rámcový přehled odborných vymezení s odkazem na další materiály, kde je možné dohledat podrobné datové podklady.

Legislativní zastřešení

V současné době neexistuje žádný zákon, který by upravoval striktně problematiku SEZ. Částečně se tento problém řeší v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, § 42. Další zmínka je v zákoně č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění, § 6a. Při samotném odstraňování (sanaci) SEZ hrají roli další zákony (zákon o odpadech, stavební zákon a další). Bližší informace také poskytnou pracovní postupy, resp. metodiky, příručky MŽP (http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze).

Informační portály

Existuje několik informačních portálů/serverů, které nám mohou poskytnout bližší informace, především jsou to mapové podklady, případně seznamy apod. Jedním z takových je Národní inventarizace kontaminovaných míst – mapová aplikace, která poskytuje zobrazení kontaminovaných míst v rámci ČR. Na tuto aplikaci navazuje Systém evidence kontaminovaných míst – databáze kontaminovaných míst i s podrobným popisem (lokalita, způsob využití, rizika, sanace, stav řešení a další). Další možností jsou informační stránky krajů, které mnohdy poskytují ucelené mapové podklady a zaměřují se na svoje územní v rámci SEZ. Případně má veřejnost možnost obrátit se na příslušný orgán státní správy a zažádat o poskytnutí informací v rámci SEZ.

Státní fond životního prostředí (dále jen „SFŽP“)

V rámci Operačního programu životního prostředí v současném programovém období (2014-2020) se týká problematiky SEZ → prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika → 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže → podpora se týká různých aktivit (např. analýza rizik, sanace, inventarizace), je však nezbytné sledovat stav (datum) příjmu žádostí u jednotlivých výzev a včasně reagovat v případě zájmu. Příjemci takové podpory mohou být z řad podnikatelských subjektů, neziskových organizací nebo třeba obce a kraje. Doplňkovou možnost, kterou nabízí SFŽP je zvýhodněná půjčka, zde je nutné sledovat aktuální poskytované půjčky a jejich komplementaritu s výzvou SEZ.

Kromě výše uvedeného je možnost využití také Národního programu životního prostředí. Aktuálně je platná výzva č. 6/2016: Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů. Prioritní oblast 3. odpady, staré zátěže, environmentální rizika. Mezi podporované aktivity patří: sanace havarijních stavů, sanace SEZ, odstraňování nelegálních skladů odpadů. Příjemci tohoto typu podpory mohou být ovšem pouze z řad krajů a obcí.

Institucionální/realizační zastřešení

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ve věcech životního prostředí. SEZ se věnuje speciální oddělení sanace odboru environmentálních rizik a ekologických škod zabývající se procesním řízením v rámci odstraňování SEZ.  Neziskové organizace (např.: Arnika, Greenpeace) se také zabývají problematikou SEZ. Nejenom že upozorňují na problémy, ale snaží se i aktivně prosazovat jejich řešení a následná nápravná opatření. Specializované podnikatelské subjekty (např.: Marius Pedersen a.s., SUEZ Využití zdrojů a.s.) zabývající se sanací tvoří další článek řešení problematiky SEZ. Jsou tím koncovým vykonavatelem prací vedoucí k sanaci daného prostoru a uvedení do požadované podoby.

Bližší informace: www.enviprofi.cz, ilustrační foto: archiv Naše voda

 

4.11.2016 2.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4