„Desítky nových dřevin budeme vysazovat podél obnoveného povrchového koryta potoka Brusnice na Břevnově, kolem opraveného koryta Nebušického potoka v Nebušicích na severozápadě Prahy, u původně suché retenční nádrže Interlov v Michli, z níž jsme vytvořili nádrž se stálou vodní hladinou, kolem nového rybníka Kotlářka v Košířích či u odbahněného a opraveného Libockého rybníka u obory Hvězda,“ uvedl. Stromy přibudou také u nádrže Říčanka v Dubči a u Botiče v Nuslích a u Záběhlického jezu. Postupně se tak kolem pražských vodních ploch rozmístí takřka 200 vzrostlých stromů.

Vůbec nejvíc nových stromů, dohromady více než 50, se chystá k potoku Brusnice, po třiceti jich přibude u nádrže Interlov i Kotlářka. „Mezi dřevinami, které během následujícího měsíce vysadíme u zrevitalizovaných vodních toků a ploch, budou hlavně olše, vrby, jasany, javory, lípy, jilmy či střemchy. Blízkost vody jim bude vyhovovat a za odměnu zkrášlí její břehy. Různorodost budoucího břehového porostu bude navíc jeho nejlepší zbraní vůči případným chorobám a škůdcům,“ přibližuje zpráva Lesů.

Výsadbami zeleně se dotvoří celkový vzhled revitalizovaných lokalit a zakončí tak práci hned na několika větších projektech. „Doufáme, že všechna tato místa budou moci Pražanům již brzy začít plnohodnotně sloužit k odpočinku a rekreaci,“ uzavírá zpráva.

Naše voda, foto: Lesy hl.m.Prahy, OCP MHMP