Vodní tok Brusnice oblast Břevnova ovlivňoval od pradávna. Potok ve zdejších měkkých horninách křídového souvrství, jako je opuka a pískovec, vytvořil údolí s nesčetnými prameny. Celé toto území bylo zdrojem vody jak pro Pražský hrad, tak pro měšťanské domy na Malé Straně. Bohužel necitlivý přístup k vodním tokům a ostatním zdrojům vody v druhé polovině dvacátého století zapříčinil, že Brusnice takřka zmizela z povrchu – zůstaly jen malé otevřené úseky, mezi nimiž vodu odvádělo potrubí až do Vltavy. Toto potrubí teď na některých místech začalo dosluhovat, a tak se objevila výborná příležitost k tomu, abychom potok z potrubí alespoň částečně vysvobodili.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy nechal vypracovat projekt pro návrat vodního toku na povrch a naše organizace nyní tento projekt za pomoci subdodavatelů uvádí v život. Již brzy vás bude i v této části Prahy provázet osvěžující tekoucí voda, jež kdysi bývala přirozenou součástí Břevnova.

Naše voda, foto:Lesy Hl.m. Pahy