“Jedním z potoků potýkajícím se s odpadky bývá i Botič, po jehož proudu jsme se vydali brzy po novoročních oslavách a zahájili tak jeho letošní první čištění. Náklady za jeden úklid v celé jeho délce se pravidelně pohybují okolo 100 000 Kč,” popisuje pražský podnik.

Organizace spravuje téměř 300 km vodních toků na území hlavního města, kterým protéká 99 potoků. Postarat se o to, aby byly všechny čisté, udržované a bezpečné, znamená celoroční neustávající práci zaměstnanců. “Musíme průběžně udržovat břehové porosty i vlastní koryto toku. Odstraňujeme zejména naplavené předměty a likvidujeme překážky, které brání odtoku vody a snižují schopnost koryta toku odvádět vodu v době zvýšeného průtoku. Práci nám ovšem často stěžují lidé, kteří si pletou okolí potoků i vodních nádrží s odpadkovými koši a odkladištěm nepotřebných věcí,” uvádí zpráva.

Zaměstnancům střediska Vodních toků Lesů hl. m. Prahy pak nezbývá nic jiného, než se pustit do náročného a nákladného úklidu.  V letošním roce již poklidili nejvíc zanesené lokality Botiče, který takto čistí několikrát do roka a zbavují jej odpadků z vodní hladiny a jeho břehů. Kontejnery zaplnili vyřazenými elektrickými spotřebiči, starými matracemi či pytli s komunálním odpadem. “Největší nepořádek jsme uklidili v úseku mezi ulicí Chodovská a ústím potoka do Vltavy. Množství odpadu, které každoročně z této lokality odvážíme, neustále narůstá a hladina potoka Botiče i jeho břehy zůstanou po úklidu zde čisté jen několik málo hodin výjimečně dní, než se z něj opět stane smetiště,” konstatují Lesy hl. m. Prahy.