5. 12. 2021

24.3.2021 5.55, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Právní výklad k udělování výjimek v zákonu o ochraně přírody

Ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) říká, že „Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, orgán ochrany přírody.

U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.“

Nejvyšší správní soud ve věci sp. zn. 6 As 73/2015 a sp. zn. 2 As 84/2015, ve které se mj. zabýval výkladem spojení „neexistuje jiné uspokojivé řešení“, zdůraznil, že jeho závěry nemají vést k „bezbřehé revizi procesů posuzování vlivů na životní prostředí v následných správních řízeních“. Sama právní věta těchto dvou judikátů obsahuje meze dané myšlenky, když alternativní varianta musí být „reálná a uskutečnitelná“ a musí být v řízení o výjimce „věrohodně doložen“ menší dopad této varianty na životní podmínky chráněných druhů.

Je na tom, kdo se domáhá posouzení jiné varianty v řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), aby svá tvrzení v tomto směru doložil. Z citovaných judikátů nelze dovodit obecné pravidlo, podle nějž by měl orgán ochrany přírody obstarávat v řízení o výjimce odborná stanoviska k jiné variantě jen proto, že některý z účastníků není spokojen s variantou posouzenou v procesu EIA a dává přednost variantě jiné.

Postup, který byl nastíněn v rozsudku NSS sp. zn. 6 As 73/2015 a který má být postupem výjimečným, se může uplatnit jen tehdy, jestliže správní spis vedený ve věci objektivně obsahuje odborné podklady svědčící o reálnosti jiné varianty a o jejím dopadu na chráněné druhy (bez ohledu na to, zda jejich potřebu naznal v průběhu řízení sám orgán ochrany přírody, nebo zda je do spisu dodali účastníci). Ve zmíněné kauze byl posudek AOPK zpracován přímo z popudu orgánu ochrany přírody. Na počátku tohoto případu se však reálně uvažovalo o více variantách; věc byla dlouhodobě sporná a byla setrvalým předmětem zájmu veřejnosti i zkoumání odborníků; orgán ochrany přírody chtěl shromáždit co nejvíce podkladů, aby pak mohl fundovaněji udělit výjimku a zvýšit pravděpodobnost, že obstojí – navzdory tomu, že správní orgány ji po mnoho let odmítaly udělit.

Plné znění a zdroj: https://www.obecniportal.cz/33/k-formulaci-8222-neexistuje-jine-uspokojive-reseni-8220-v-ustanoveni-56-odst-1-zopk-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z6kfuR-aa1A4y0VnZiUL3gY/?odkud=ENMSS&wa=WWW21E7%20MS&uid=CT01952142&e=277863&utm_source=ENMSS&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMSS-2021-06&utm_content=ENMSS-welcome&contract=E20267098&odkud=ENMSS&utm_content=ENMSS-welcome, ilustrační foto Naše voda

24.3.2021 5.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKAVÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2021 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2