9. 4. 2020

Právní poradce: Lze zrušit ochranná pásma vodních zdrojů?

Ekologický portál enviweb pokračuje v právním poradenství o podmínkách nakládání s vodními zdroji. Tentokrát odpovídali odborníci na otázku: “Je možné vyhovět návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který navrhuje stanovit pouze I. stupeň ochranného pásma?

Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno výše. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem (§ 30 odst. 1 vodního zákona).

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. (§ 30 odst. 2 vodního zákona).

Prováděcí vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v ustanovení § 4 odst. 3 říká, že „(3) Ochranné pásmo druhého stupně se nestanoví v případech, kdy území ochranného pásma prvního stupně v daných místních podmínkách dostatečně zajišťuje ochranu vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.“

Z uvedeného lze dovodit, že návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který navrhuje stanovit pouze I. stupeň ochranného pásma lze v souladu s § 4 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb. (a § 30 odst. 2 vodního zákona) vyhovět, avšak za předpokladu, že bude zajištěno naplnění účelu, pro který jsou ochranná pásma vodního zdroje stanovována (viz § 30 odst. 1 vodního zákona), tedy za podmínky, že „území ochranného pásma prvního stupně v daných místních podmínkách dostatečně zajistí ochranu vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.“ Tato skutečnost by měla být v opatření obecné povahy, kterým se ochranné pásmo vodního zdroje stanovuje, důkladně rozvedena a odůvodněna.

Zdroj: www.enviweb.cz., ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

10.4.2015 7.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3