21. 9. 2018

Pravděpodobná příčina protržení provizorní hráze na Jordánu

Kombinace tání sněhu a dlouho trvajících dešťů, nárůstu hydraulického zatížení nezhutněného a málo odolného násypu přehrazení a také geologických podmínek byly zřejmě příčinou protržení provizorní hráze na rybníku Jordán během vánočních svátků. Vyplývá to z předběžného posudku expertů, který dnes zveřejnila radnice v Táboře.

„Následkem mohutného oteplení a náhlého tání sněhu, v kombinaci s vydatnými dešťovými srážkami v povodí VD Jordán, došlo k vyčerpání volných retenčních objemů nádrží Košín a Malý Jordán a k poměrně dlouhodobému masivnímu přepadu vody přes přeliv přehrazení nádrže. Zároveň došlo k extrémnímu zvýšení hladiny v horní části nádrže Jordán a k nárůstu hydraulického zatížení nezhutněného a málo odolného násypu přehrazení,“ uvádí posudek Daniela Vaclíka, projektanta obnovy  Jordánu a Jiřího Poláčka, specialisty technicko-bezpečnostního dohledu týmu správce stavby.

„Jak se následně po protržení násypu ukázalo, levý svah zahrnuje poměrně hladké skalní výchozy, překryté více propustným písčito-prachovým pokryvem,“ pokračuje posudek. V poměrně propustném prostoru násypu mezi okrajem štětové stěny a skalním podkladem pod konstrukcí přelivu se rozvíjela vnitřní eroze v důsledku hydraulického přetížení déle trvajícími povodňovými průtoky. Jemnější hlinitopísčitý materiál násypu byl postupně vyplaven, vytvořila se predisponovaná průsaková cesta podél hladké skalní plochy (která při sypání do vody nemohla být vidět, protože byla zcela pod hladinou vody), která se velmi rychle rozšířila do tělesa  hráze a došlo k protržení do konečné podoby. Vývěry vody z této části násypu s odplavovanou zeminou byly skryty pod přepadem vody.

Přestože došlo k protržení přehazujícího násypu, a tedy k naplnění rizika zvoleného postupu,  jsou oba experti přesvědčeni o tom, že dané řešení nemělo v daných podmínkách plné nádrže a objektivní neznalosti přesných inženýrsko-geologických podmínek výraznější alternativu. Krátkodobým kolapsem přehrazení došlo k negativním dopadům v podstatě jen v rozsahu vymezeného  staveniště. Výhodou sanace průrvy v násypu kamenitým záhozem je, že proběhne při nízké hladině vody, při obnaženém skalním podkladu a s možností alespoň částečného hutnění). Po urychlené stavební sanaci průrvy by rychlé opětné napuštění horní části nádrže Jordán mělo umožnit vypuštění vody z retenčních objemů v nádržích Košín a Malý Jordán.

Podle zmíněných expertů je u přehradních staveb úprava i oprava stavebních jímek, které jsou jako pomocné objekty ohrožovány následkem povodňových situací během stavby poměrně často, záležitostí poměrně běžnou. Proto je třeba podle nich s těmito situacemi v průběhu stavby počítat.

Naše voda, celý posudek na http://www.taborcz.cz/aktuality-souvisejici-s-projektem/d-9229/p1=9764

2.1.2013 11.12, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO NECHRANICEVODNÍ DÍLO NECHRANICE
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >