6. 8. 2020

Praktická realizace ochrany před povodněmi a suchem pokulhává

Česká republika si letos připomněla 20 let od katastrofické povodně na Moravě v roce 1997 a 15 let od katastrofické povodně z roku 2002 v povodí Vltavy a Labe. Co se od té doby stalo, hodnotí v úvodníku podnikového časopisu Racek generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Máme za sebou i novodobé náznaky sucha, a když se podíváme, kam jsme se za těch dvacet či patnáct let posunuli, vidíme, že s výjimkou vybudování mnoha opatření na ochranu před povodněmi a zdokonalení informačních, předpovědních a měřících systémů, řešíme neustále stejné problémy jako tenkrát.

Naše společnost je velmi solidární v případě pomoci druhým spoluobčanům postiženým nějakou přírodní či jinou katastrofou. To ano. Pokud se ale jedná o solidaritu spočívající umožnit vybudování například opatření na ochranu před povodněmi, nebo opatření ve prospěch akumulace povrchové vody v katastru jedné obce pro potřeby jiných spoluobčanů, je většinou veškerá solidarita pryč. Neochota, a dá se říci, že někdy i nečinnost v řešení této problematiky naší společnosti škodí nejen dnes, ale i v budoucnu. Příští generace tak mohou být připraveny o možnost žít alespoň v určitém „vodním blahobytu“, i když se dá předpokládat, že už to zcela jistě nebude takový „vodní blahobyt“, kterého si mnohdy tak lehkovážně užíváme my.

Co je tedy podstatné? Retence vody v krajině, změna způsobu obhospodařování zemědělských pozemků, zabránění erozi, atd., atd. Teoreticky je nám to známo, praktická realizace však značně pokulhává. Máme totiž příliš mnoho veřejných zájmů, ale voda, ta by měla být předmětem toho nejvyššího veřejného zájmu. Jsme totiž v začarovaném kruhu. Důležitá je i osvěta, tak ji všichni využívejme dle svých možností. Nesmíme přeci budoucím generacím zavřít možnosti pro řešení budoucích problémů s nedostatkem vody například jen tím, že neustále v současné době řešíme „co je lepší“, a přitom zapomínáme na to, že přírodě blízká opatření nenahradí funkci vodních nádrží (přehrad) a vodní nádrže (přehrady) nenahradí funkci přírodě blízkých opatření. Každé z nich má svoji nezastupitelnou funkci a musí se vzájemně doplňovat, navazovat na sebe. Tato skutečnost mne již dlouho trápí, a proto se v rámci všech svých aktivit snažím pro zlepšení této situace vždy něco udělat.

Prosazování a následná realizace potřebných opatření, která zajistí dostatek pitné vody, vody pro energetiku, přírodu, závlahy a pro další účely, prostě těch opatření, která jsou nezbytná nejen pro naši, ale zejména pro budoucí generace bude čím dál složitější. Nedostatek vody není tak viditelný jako povodeň.

Naše voda, autor Petr Kubala (redakční úpravy Naše voda), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

22.12.2017 8.54, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5