„Toto doporučení je využitelné pro všechny vlastníky a správce zeleně v hlavním městě a jednotlivých městských částech, a to zejména pro trávníky bez umělé závlahy. Doporučení obsahuje jak rady, postupy i praktické příklady pro parkové a pobytové trávníky, tak i základní doporučení pro údržbu lučních a květnatých porostů. Dodržením těchto jednoduchých pravidel se vyhneme nevratnému poškození travnatých ploch v městě,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Tato metodika je základem pro udržení kvality trávníků i v době, která jim nesvědčí. Podobné klimatické extrémy nelze s ohledem na dlouhodobé předpovědi počasí vyloučit, a je tedy nutné reagovat a upravit dosavadní zvyky a pracovní postupy tak, aby nedocházelo k poškozování trávníků a travnatých ploch.

Příloha: Metodické doporučení

Zdroj: Praha.eu, ilustrační foto: wikimedia commons, Garfieldairlines