Kunratický les je každodenním cílem velkého množství pěších návštěvníků i cyklistů a cesta podél Kunratického potoka je velmi frekventovaná. “Prosíme proto všechny, kdo se pohybují v blízkosti revitalizovaných úseků, aby dbali zvýšené pozornosti a pokynů pracovníků Lesů hl. m. Prahy.

Kunratický les je však navíc velmi poničen víkendovou vichřicí a tak jsou mnohé úseky nyní nebezpečné.

Naše voda, foto: Lesy hl. m.P