20. 10. 2019

Praha obnoví retenční nádrž na Chodově

Hlavní město Praha zahájilo začátkem roku revitalizaci retenční nádrže R6 Chodovecký na hranicích Chodova a Spořilova. Oznámily to Lesy hl.města, které vodní nádrže v Praze většinou spravují. Hotovo by mělo být v polovině roku. Cena: 4 miliony korun.

V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině sedmdesátých let budována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Nádrže byly uvedeny do provozu v druhé polovině sedmdesátých let. V současné době je celá soustava nádrží využívána především k zachycování nárazových srážek na území Jižního Města – Chodov. Svou polohou na okraji Chodova a Spořilova retenční nádrže rovněž vytváří významný krajinný prvek.

Během let se zhoršil stav betonových konstrukcí nádrže, celkové došlo k zanesení díla a dále už nevyhovuje řešení sdruženého objektu přelivu (díky němu není možné řádně manipulovat s vodní hladinou a využít maximálního retenčního objemu nádrže).

V rámci revitalizace nádrže bude provedeno odstranění 600 m3 sedimentů o mocnosti až 1m. V zadní části bude ponechána mělčí část, která bude sloužit jako klidová zóna pro ptáky a obojživelníky.

Retenční nádrž a její bezprostřední okolí jsou z větší části zarostlé náletovou vegetací, která zcela zamezuje výhledy na vodní plochu a slouží jako útočiště pro bezdomovce. V rámci revitalizace budou z plochy nádrže odstraněny náletové a překážející dřeviny. Svahy budou prosvětleny a vzniknou zde průhledy na vodní hladinu.

Stávající železobetonová konstrukce kašny objektu přelivu bude upravena tak, aby přední část sloužila jako klasické vypouštěcí zařízení (požerák) s dřevěnými hradítky. Stávající lávka bude odstraněna a nahrazena subtilnější konstrukcí těsně nad hladinou vody. Celý betonový objekt bude obložen kamenem, stejně jako je tomu u horní nádrže. Přelivná hrana bude opatřena kamenořezem, tak jak se to dělá na rybnících již po staletí. Betonový potrál vyústění z nádrže bude obložen kamenem a kamenná dlažba vývaru pod výustí bude v celé ploše opravena a přespárována.

Celkově revitalizace nádrže přinese zajištění provozní bezpečnosti a funkčnosti vodního díla, zpřírodnění nádrže a zvýšení její estetické a rekreační hodnoty.

Zdroj: Lesy hl.města Prahy

21.2.2012 17.33, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4