Rybník Bubec v Praze – Řeporyjích se dočká zcela nového vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu, dále opravy nábřežních zdí, které budou nově obloženy kamenem, a také zřízení přístupu k vodě a sjezdu do rybníka. Opraví se a zabezpečí v neposlední řadě i podemleté břehy. Kromě vybudování griloviště je součástí revitalizace také úprava Ořešského potoka, který rybník napájí.

V rámci revitalizace Proseckého rybníka v Praze 9 se zprovozní jeho odtok tak, aby se celý rybník dal bez problémů vypustit. Kromě zcela nového vypouštěcího zařízení se opraví také nábřežní zdi a v horní části se obloží kamenem. V severní části bude pak vybudován pozvolný přístup k vodní hladině, který usnadní pohyb vodnímu ptactvu i obojživelníkům z rybníka na břeh.

Investiční projekt v Praze 7 navazuje na nedávnou výstavbu závlahové nádrže na Letné. V rámci současného záměru bude zřízena přípojka elektrické energie do čerpací stanice, vybuduje se dešťová kanalizace pro svod vody od Metronomu do rybníka a budou zahájeny přípravné práce na dvou fontánách a vodním prvku na západním rameni bývalého Stalinova pomníku.

V případě rybníku Bubec se počítá s investicí necelých 10 milionů korun, revitalizace Proseckého rybníka je vyčíslena na necelé 3 miliony korun a projekt na Letné bude stát 15 milionů korun. „Revitalizace provede příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy, financovány budou z kapitálových výdajů odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,” doplňuje náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Zdroj a foto: MHMP