22. 7. 2019

12.2.2019 12.28, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Pracovníci PVK loni prohlédli 134 kilometrů kanalizace

Téměř každý den se pod metropolí pohybují pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) a kontrolují stokovou síť. Poukazuje na to mluvčí PVK Tomáš Mrázek s tím, že jen v loňském roce prohlédli 134 kilometrů kanalizace.

„Při prohlídkách jsme zjistili 19 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 76 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ sdělil Mrázek. Firma zároveň zrevidovala 1 780 vstupních šachet a objektů na stokové síti. V rámci průzkumu stokové sítě se PVK zaměřily na kontrolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod. Průzkum se prováděl také v souvislosti s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.

V okrajových částech metropole pomocí tak zvané kouřové metody PVK zrevidovaly přes 20 kilometrů stokové sítě. Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení dešťových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku. „Odhalením neoprávněného napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci se snižuje zatížení čerpacích stanic a pobočných čistíren odpadních vod,“ vysvětlil Mrázek.

PVK zároveň nalezly třináct případů nesprávně napojených splaškových přípojek do srážkové kanalizace. „Jejích odpojením se zlepšila kvalita povrchových vod na území hlavního města,“ podotkl mluvčí společnosti. Čištění odpadních vod zajišťuje Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči a 20 pobočných čistíren.

Naše voda, ilustrační foto (tzv. cizinecký vstup do pražské stokové sítě) Naše voda – Nina Havlová

 

12.2.2019 12.28, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4