20. 5. 2019

Pozor na rizika spojená s prováděním vrtů

Současné snahy o nalézání nových zdrojů vody prostřednictvím vrtů mohou představovat rizika pro stabilitu podzemních vod. Jde v zásadě o obdobná rizika, na něž upozornil již před lety portál tzb-info v souvislosti s vrty pro tepelná čerpadla, a není tak na škodu si některé argumenty připomenout.

Vrty jsou považovány za vodní díla, s jejich povolováním je vydáváno i povolení k nakládání s vodami ve smyslu zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách. Vydání povolení k nakládání s vodami je vázáno na vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Jestliže schvalovací proces proběhne uvedeným způsobem, měla by osoba oprávněná být dostatečnou zárukou pro nekolizní průběh vrtných prací, neboť svým vyjádřením má možnost ovlivnit situování vrtů, jejich hloubku, konstrukci, technologii hloubení a vystrojení a v neposlední řadě rozsah monitoringu v průběhu vrtných prací, pokud se ukáže být s ohledem na místní geologické a hydrogeologické podmínky nezbytný. Vrty totiž mohou způsobit nejen závažná narušení stavu vodních útvarů podzemní vody, ale i ovlivnit na vodu vázané ekosystémy či základové půdy pod stavbami.

Podzemní vody jsou přitom vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. První specifikum oproti vodám povrchovým je to, že vodních útvarů podzemní vody může být několik pod sebou, druhým specifikem je to, že pozorování jejich stavu je možné provádět jenom prostřednictvím obecně řídké sítě vrtů, studní a pramenů. Nezastupitelnou roli při zkoumání vodních útvarů podzemí vody tak sehrává hydrogeolog, který musí na základě povrchové prospekce a lokálních objektů zasahujících pod zemský povrch definovat vodní útvar, v jehož rámci mají být prováděny vrty z hlediska jeho geometrie (plošného a hloubkového rozsahu), z hlediska jeho vlastností, tj. stavu hladiny podzemní vody ve vodním útvaru, jejího sklonu, rychlosti proudění a jakosti vody, dále z hlediska dosavadního nakládání s vodami tohoto vodního útvaru, tj. kdo, kde a kolik vody z vodního útvaru odebírá a z hlediska prognózního vlivu existence vrtů, ať již na stav hladiny podzemní vody, nebo její množství či jakost.

Problematice se budeme i nadále věnovat.

Primární zdroj: www.tzb-info.cz, redakčně kráceno a upraveno, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

22.6.2017 7.16, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2