1. 6. 2020

Pozměňovací návrh novely vodního zákona může ohrozit tisíce průmyslových podniků

Poslanec Jan Schiller z ANO chce prosadit zákaz likvidace průmyslových odpadních vod v komunálních čističkách. Píše o tom v rubrice názory portál ihned.cz.

Řada producentů průmyslových odpadních vod, zejména těch malých, vůbec není napojena na kanalizaci a jsou odkázáni na vyvážení odpadních vod k dalšímu zpracování v čističkách. Odpadní voda z nich není pro biologické čističky nikterak problematické, naopak jsou často z hlediska technologického přínosem a zlepšují jejich funkčnost.

Tvorba nových zákonů i novelizace těch současných vždy přináší příležitost pro vznik pozměňovacích návrhů a přílepků všeho druhu. Řada z nich je přínosná, některé jsou zbytečné a občas se najde i nebezpečný exemplář. Do posledně jmenované kategorie spadá také pozměňovací návrh poslance Jana Schillera, který se snaží doplnit novelu vodního zákona o zákaz likvidace průmyslových odpadních vod v komunálních čističkách. Za zdánlivě bezproblémovým návrhem se ale skrývá ohrožení existence tisíců firem bez jakéhokoli ekonomického či ekologického opodstatnění.

V čem přesně je problém? Řada producentů průmyslových odpadů, zejména těch malých, vůbec není napojena na kanalizaci. Buď to není technicky možné, nebo v jejich blízkosti není kanalizace. Tyto firmy jsou odkázány pouze na vyvážení odpadních vod k dalšímu zpracování v čističkách. V případě přijetí návrhu pana Schillera de facto všechny tyto firmy skončí, v lepším případě budou jejich výrobní náklady zatíženy extrémně vysokými poplatky za likvidaci vyprodukovaných odpadních vod. Jedná se také například o řadu potravinářských firem. Ty produkují odpadní vody, které jen obtížně mohou plnit podmínky kanalizačního řádu, ale nejsou pro čištění v biologických čističkách odpadních vod nikterak problematické, naopak jsou často z hlediska technologického přínosem a zlepšují jejich funkčnost.

Společné čištění průmyslových odpadních vod a splašků přitom umožňuje i evropská směrnice ze dne 21. května 1991, o čištění městských odpadních vod (č. 91/271/EHS), která byla převzata i do našeho vodního zákona a příslušného nařízení vlády k vypouštění odpadních vod. Tato směrnice počítá se společným čištěním právě u odpadních vod z potravinářského průmyslu.

Průmyslové odpadní vody je v naprosté většině případů výhodné čistit spolu s městskými splašky z důvodu mnohem efektivnějšího a účinnějšího čištění, než když jsou tyto vody čištěny samostatně. I náklady na vyčištění kubíku těchto vod jsou mnohem nižší při společném čištění než v případě odděleného. Důvodem je skutečnost, že biologické čištění odpadních vod je řádově levnější než jakékoliv chemické či fyzikální čištění.

Protože se jedná o čištění biologické, pomocí mikroorganismů, odpadní vody musí vykazovat nutriční vyváženost, aby biologický proces fungoval správně. Průmyslové odpadní vody mají často deficit nutrientů, dusíku a/nebo fosforu, přičemž splaškové odpadní vody vykazují nutrientů nadbytek. Proto při samostatném biologickém čištění průmyslových odpadních vod se často dusík a fosfor dávkují uměle (močovina, kyselina fosforečná); u splaškových odpadních vod se zase fosfor odstraňuje pomocí dávkování dalších chemikálií, dusík pak pomocí složitého procesu biologické nitrifikace a denitrifikace.

Společnou likvidací těchto vod vzniká často potřebná rovnováha a proces je úsporný. Tyto výhody společného čištění splaškových a průmyslových odpadních vod se na VŠCHT v Praze vyučují již v základním kurzu předmětu Biologické čištění odpadních vod v bakalářském studiu. Přijetím navrhované novely je tento optimální technologicko-ekonomický princip zcela popřen. Každý provozovatel by měl mít možnost samostatně posoudit, zda a do jaké míry či za jakých podmínek si může ve své biologické ČOV dovolit likvidovat dovážené odpadní vody, tak aby neohrozil samotný biologický proces čištění a vypouštěné odpadní vody byly v souladu s platným povolením k vypouštění.

Autor textu Jiří Wanner působí v Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha, je členem Rady Evropské asociace pro vodu EWA a Správní rady Mezinárodní asociace pro vodu IWA

Zdroj: http://nazory.ihned.cz/c1-66085540-poz…uze-ohrozit-tisice-prumyslovych-podniku, ilustrační foto (ČOV Vítkov) SmVaK

21.3.2018 10.31, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5