19. 10. 2019

Pozemkový fond přebírá správu odvodňovacích stanic

Dnem 1. července bude pod správu Pozemkového fondu ČR (PF) převedeno téměř 19 000 staveb vodních děl a čerpacích odvodňovacích stanic, které byly ve správě Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Informují o tom parlamentní listy.

Podle nich převezme PF v rámci ukončení činnosti ZVHS správu nad 17 vodními nádržemi a přibližně 130  čerpacími odvodňovacími stanicemi. Dále bude PF obhospodařovat téměř 9 000 kilometrů odvodňovacích kanálů, z nichž dvě třetiny představují otevřené a zbývající třetinu  zatrubněné kanály.

“Transformace Zemědělské vodohospodářské správy byla velkým úkolem, který se podařilo úspěšně splnit. Tento krok přináší jednak stomilionové úspory a jednak kvalitnější péči o převedené drobné vodní toky zvýšením flexibility financování bez závislosti na státním rozpočtu,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

“Hlavním úkolem PF bude v této souvislosti zejména zajištění funkčnosti a provozu staveb, provádění technického dozoru a zajištění údržby na spravovaných vodních dílech. Dále budeme spolupracovat se správci povodí, vodních toků, vodoprávními úřady a s územními samosprávnými celky,“ nastínil nové úkoly PF první náměstek ředitele Petr Šťovíček, pověřený vedením Fondu.

Na plnění úkolů souvisejících se správou odvodňovacích staveb se budou podílet zkušení odborní pracovníci, kteří tuto činnost zajišťovali již v rámci ZVHS. V souvislosti s novou agendou v oblasti správy odvodňovacích zařízení počítá PF s provozními náklady ve výši 40 milionů korun do konce roku 2012.

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz

29.6.2012 8.53, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

RN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁKRN VRCHNÍ A RYBNÍK OVČÁK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2019 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3