19. 9. 2020

Povodí Vltavy zvýšilo kapacitu koryta řeky Vltavy

Státní podnik Povodí Vltavy dokončil stavbu s názvem ,,Zvýšení kapacity koryta Vltavy v katastrálním území Nové Ouholice a Veltrusy“ za téměř 40 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí podniku Michaela Pohůnková.

Stavba byla rozdělena do dvou stavebních objektů. Účelem navrhované stavby je zlepšení průtokových poměrů v říční trati pod jezem Miřejovice, zvýšení kapacity koryta a tím snížení rozlivu při průchodu velkých vod. Dalším vyvolaným efektem je zlepšení plavebních podmínek v oblouku a jejich srovnání s okolními úseky toku.

V rámci akce bylo provedeno snížení terénu u pravého břehu mezi jezem a silničním mostem, vytvoření vodních ploch a mokřin. Úprava břehu je ukončena u kamenného záhozu kolem pilíře mostu. Úpravou dojde k vytvoření prostoru pro rozvoj tzv. říčního litorálu (mělké a hluboké pásmo). Pod silničním mostem bylo koryto řeky rozšířeno do levého břehu v délce více než 1 km. Odtěženo bylo téměř 66 tisíc kubíků výkopku.

Práce byly zahájeny v červenci roku 2011 a dokončeny byly v prosinci letošního roku. Z hlediska dopravní infrastruktury je stavba součástí Vltavské vodní cesty. Zhotovitelem celé stavby byla akciová společnost POHL CZ, a.s..

Na území o celkové rozloze 28 708 kilometrů čtverečních spravuje Povodí Vltavy více než 23 000 kilometrů vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích.   Z toho je 4 761 kilometrů významných vodních toků, více než 11 700 kilometrů určených drobných vodních toků a další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 vodními nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 19 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 18 malými vodními elektrárnami.

Naše voda

20.12.2011 15.19, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4