17. 11. 2019

Povodí Vltavy zlepšuje ochranu před povodněmi

Povodí Vltavy, státní podnik, investoval v uplynulých letech do protipovodňové ochrany téměř jednu miliardu korun. Iformovala o tom dnes mluvčí podniku Michaela Pohůnková.

Náklady na realizaci těchto staveb jsou podle jejích údajů převážně hrazeny z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi II“.  Státní podnik Povodí Vltavy vynaložil zatím na tyto akce z vlastních zdrojů podniku 107  mil. Kč. Doposud realizovaná protipovodňová opatření ochraňují statisíce obyvatel a majetek v hodnotě miliard korun. Jedním z hlavních úkolů, mimo správy vodních toků a správy povodí, kterým se státní podnik zabývá je ochrana před povodněmi. Povodí Vltavy se při budování zaměřuje na kritické oblasti, které byly v minulosti povodněmi zasaženy. Hlavním kritériem realizace protipovodňových opatření je veřejný zájem.

„Státní podnik Povodí Vltavy se podílel na přípravě a realizaci protipovodňových opatření za téměř miliardu korun. Tato aktivita bude pokračovat i v dalších letech. Jedná se například o realizace staveb protipovodňové ochrany měst Beroun, Strakonice, Veselí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí a dalších staveb, které budou zahájeny již v letošním roce.  Vždyť ochrana před povodněmi nepatří v současné době jen mezi hlavní úkoly našeho podniku, ale je také vládní prioritou“ shrnul generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

K lokalitám, do kterých plynula podpora na vybudování protipovodňových opatření, patřily například: Praha-Trója, Plzeň-Roudná v západních Čechách, Novořecké splavy, České Budějovice či Český Krumlov v jižních Čechách. Povodí Vltavy budovalo v uplynulém období zejména protipovodňové hráze, rozšíření nebo zvýšení průtočné kapacity koryt, rekonstrukce jezů a zajištění bezpečnosti vodních nádrží.

Program 129 120 ,,Podpora prevence před povodněmi II“ je dotační program, jehož cílem je snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků. Probíhá od roku 2007 a bude ukončen v roce 2013. Správcem Programu je Ministerstvo zemědělství. Finanční zdroje programu ve výši 11,5 mld. Kč jsou hrazeny půjčkou od Evropské investiční banky ve výši 7 mld. Kč, prostředky ze státního rozpočtu ve výši 4 mld. Kč a vlastními zdroji žadatelů ve výši 0,5 mld. Kč.

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje Povodí Vltavy, státní podnik více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 4 761 km významných vodních toků, více než 11 700 km určených drobných vodních toků a další drobné vodní toky. Dále má právo hospodařit se 106 vodními nádržemi, z toho je 31 významných vodních nádrží, 18 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 47 pohyblivými a 300 pevnými jezy a 18 malými vodními elektrárnami.

Zdroj: Povodí Vltavy, s.p.

 

 

5.5.2011 8.24, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ETIOPIE - VODA PRO AFRIKUETIOPIE - VODA PRO AFRIKU
NADAČNÍ FOND VEOLIA

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1