11. 7. 2020

Povodí Vltavy zahájilo stavbu protipovodňových opatření v Sázavě

Dnes byla v Městě Sázavě slavnostně zahájena stavební část opatření na ochranu před povodněmi, která ochrání životy a majetek 226 obyvatel, 72 staveb a plochu o rozloze 98 tisíc m2 na pravém i levém břehu řeky Sázavy. Informoval o tom mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Foto – klikni zde!

Celkové náklady tohoto opatření činí 66,3 milionu korun, z nichž 56,4 milionu korun představují dotace Ministerstva zemědělství. Realizace protipovodňových opatření na řece Sázavě k ochraně před povodněmi, hrozícími od stejnojmenné řeky, je připravována v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“, který navazuje na úspěšné předchozí programy: „Podpora prevence před povodněmi I“ a „Podpora prevence před povodněmi II“.

Akce je připravována v součinnosti Města Sázavy jako navrhovatele protipovodňových opatření, státním podnikem Povodím Vltavy, jako žadatele o dotaci a investora opatření a Ministerstva zemědělství jako správce programu prevence před povodněmi. Řešené území se nachází v intravilánu Města Sázavy na Benešovsku. Účelem realizovaného opatření na ochranu před povodněmi je ochrana částí města (na pravém i levém břehu řeky) ohrožovaných povodněmi, a to až do průtoku odpovídajícímu současné stoleté vodě, tzn. 636 m3/s. Jedná se o úsek toku v jeho říčním km 53,532 – 54,258. Součástí opatření je také ochrana proti vodě z levostranného přítoku řeky Sázavy – Dojetřického potoka.

„Stavební práce by měly trvat jeden rok a lze tedy očekávat, že na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2018 si město Sázava oddechne, nejen od stavební zátěže spojené s realizací stavby protipovodňové ochrany, ale zejména od oprávněných obav z povodní,“ upřesnil generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Projekt je řešen jako kombinace zkapacitnění průtočného profilu toku, který je revitalizován navrácením do původního historického koryta s ohledem na přírodní charakter území, a liniové ochrany na obou březích. Obnova starého koryta řeší zkapacitnění příčného profilu v údolí Sázavy. Ochrana území levého břehu – Na Závrtku má podobu nábřežní zdi, která vystupuje 1,1 metru nad terén a tvoří pevnou protipovodňovou zábranu i ochranu proti pádu osob do koryta toku. Ochrana území pravého břehu – pod mostem, má podobu protipovodňové hráze s celkovou délkou přes 600 m a výškou do cca 6 m. Vzhledem k tomu, že hráz probíhá okolo městského sportoviště, byla její konstrukce doplněna o prvek umožňující přechod přes hráz ve formě atypického schodiště.

Na akci byla také přítomna redakce portálu Naše voda a připravuje z ní pro vás fotoreportáž a videorozhovor s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou.

Naše voda, dokumentární foto Naše voda – Nina Havlová

 

15.5.2017 16.05, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2