23. 7. 2019

Povodí Vltavy vrátilo řeku Loděnici do meandrujícího koryta

Za účasti náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže a generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy Petra Kubaly byl dnes slavnostně otevřen revitalizovaný úsek řeky Loděnice v katastrálním území Nenačovice na Berounsku. Na akci byla i redakce portálu Naše voda. Foto – klikni zde!

Díky provedeným opatřením se na revitalizovaném úseku prodloužil tok řeky o 400 metrů. Jak přitom Kubala uvedl a starosta obce Nenačovice Lubomír Sochr následně potvrdil, revitalizace má i svůj protipovodňový rozměr, obec byla totiž v minulosti pravidelně zaplavována přívalovými dešti.

Podle náměstka Kříže nejsou bohužel taková opatření v krajině příliš častá, projekty, které vracejí koryta řek do původních meandrů, lze počítat řádově v jednotkách. „Doufáme, že takových akcí bude v budoucnosti více,“ uvedl Kříž před slavnostním přestřižením pásky. MŽP i proto podle jeho slov vyhlásilo kontinuální výzvu na obdobné projekty a nabízí až 100 procent financování.

V rámci revitalizace toku bylo vytvořeno nové meandrující koryto včetně doprovodných objektů ve formě tůní, skluzů a brodu. Bylo také zasypáno v minulosti technicky upravené koryto a nové koryto bylo doplněno výsadbou doprovodné zeleně. Celkově bylo nově vysázeno téměř 10 000 kusů dřevin. Celková délka revitalizace je 1,84 kilometru při šířce nového koryta řeky 20 metrů.

„V důsledku nevhodného napřímení koryta řeky docházelo v minulosti k až třímetrovému zahlubování koryta, k obnažování kořenů břehové vegetace a jejímu následnému pádu do koryta toku. Provedené úpravy obnovily přírodě blízkým způsobem dříve napřímený tok řeky Loděnice,“ uvedl při otevření revitalizované části toku Kubala. Generální ředitel Povodí Vltavy také zdůraznil potřebu spolupráce ministerstev životního prostředí a zemědělství na obdobných projektech, které jsou v zájmu krajiny i celé společnosti, a připomněl již dokončené revitalizace, které Povodí Vltavy v minulosti provedlo, například na řece Stropnici v jižních Čechách nebo na Vlašimsku.

Projekt revitalizace Loděnice byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (z 95%) a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (5%). Příjemcem dotace a investorem byl státní podnik Povodí Vltavy, realizátorem stavebních prací pak firma HOCHTIEF CZ, a.s.

Stavební práce byly zahájeny v únoru 2015 a již v září letošního roku byl projekt dokončen. Přípravy na něj se ale datují od roku 2007. Celkové náklady činily 27,6 mil. Kč bez DPH.

Naše voda, foto z akce a fotoseriál: Naše voda – Nina Havlová

4.12.2015 18.27, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4