13. 8. 2020

Povodí Vltavy stáhlo návrh na změny ochranných pásem u Želivky

Vzhledem k tomu, že se diskuse ohledně změn hygienické ochrany III. stupně vodárenské nádrže Švihov na Želivce dostala mimo rámec odbornosti, stáhl státní podnik Povodí Vltavy zpět svůj návrh na tyto změny. Informoval o tom dnes mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Diskuse se totiž podle Povodí Vltavy dostala postupně mimo rámec probíhajícího řízení i mimo rámec odborného projednávání. Tím se ztratila možnost věcné debaty nad odbornou problematikou ochrany vodního zdroje ve vztahu k omezování užívání nemovitostí, zejména zemědělského obhospodařování pozemků. „Tato situace nemůže vést k věcnému řešení ochrany tohoto strategického vodního zdroje, který zásobuje více než 1,3 milionu obyvatel pitnou vodou. Povodí Vltavy, státní podnik, se proto rozhodl svůj návrh na změnu stávajícího pásma hygienické ochrany III. stupně vodárenské nádrže Švihov na Želivce vzít zpět a požádal 21. 4. 2017 příslušný vodoprávní úřad, Krajský úřad Středočeského kraje o ukončení řízení o vydání opatření obecné povahy v této věci,“ uvedl Roldán.

„Povodí Vltavy předloží návrh na změnu stávajícího pásma hygienické ochrany III. stupně znovu, jakmile bude metodicky vyřešena otázka výše oprávněných náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodárenské nádrže Švihov na Želivce a nutných kompenzací potřebných změn v užívání nemovitostí, zejména kompenzace změn obhospodařování zemědělských pozemků. Cílem je, aby vlastníkům a uživatelům nemovitostí v nich nebyla znemožněna podnikatelská činnost a omezení užívání jejich nemovitostí neměla negativní sociálně ekonomické dopady v regionu, zejména na území Kraje Vysočina“ upřesňuje generální ředitel podniku Petr Kubala.

Státní podnik Povodí Vltavy původně předložil Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh změny stávajícího pásma hygienické ochrany III. stupně vodárenské nádrže Švihov na Želivce, zpracovaný odbornými organizacemi pod vedením Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Hlavním důvodem navržené změny stávajícího pásma hygienické ochrany III. stupně vodárenské nádrže Švihov na Želivce je zejména nárůst koncentrací pesticidů a jejich metabolitů pocházejících ze zemědělské činnosti, v podzemní a v povrchové vodě, přičemž metabolity těchto pesticidů nejsou ve vodě odbouratelné. V zájmu trvalé udržitelnosti tohoto významného zdroje vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, je nezbytné zavést taková opatření, aby došlo k zamezení přísunu dalších látek tohoto druhu do vodárenské nádrže.

Oznámení o projednání návrhu opatření obecné povahy ze dne 17. 3. 2016 o změně stanovení rozsahu stávajícího pásma hygienické ochrany III. Stupně, rozeslal Krajský úřad Středočeského kraje všem dotčeným úřadům, tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Krajskému úřadu Středočeského kraje, Ministerstvu dopravy a dále městským úřadům města Vlašim,  Pelhřimov, Pacov,  Počátky a Humpolec. Krajský úřad Středočeského kraje požádal tyto instituce o vyjádření k tomuto návrhu výše uvedeným oznámením. Ve stanoveném termínu zaslala připomínky pouze Agrární komora Pelhřimov. Následně, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájil Krajský úřad Středočeského kraje řízení o opatření obecné povahy.

Hlavním účelem vodárenské nádrže Švihov na Želivce je zásobování pitnou vodou pro hlavní město Prahu, středočeskou oblast, část Kraje Vysočina a části jihočeské a východočeské oblasti České republiky. Celkový objem nádrže představuje 309 mil. m3 a zatopená plocha činí 1 602,64 ha. Obvod nádrže dosahuje více než 150 km. Pro ochranu kvality vody jsou zde vyhlášena ochranná pásma a pásma hygienické ochrany. V současné době jsou tedy stanovena ochranná pásma I. a II. stupně rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu z roku 2014 a vedle nich zůstávají v platnosti pásma hygienické ochrany tak, jak byla stanovena platným rozhodnutím tehdy příslušného vodohospodářského orgánu z roku 1988.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (vodárenská nádrž Švihov)

24.4.2017 15.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Nejčtenější

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6