20. 8. 2019

Povodí Vltavy odstraňuje urychleně následky červnových povodní

Červnová povodeň zasáhla celé území v působnosti státního podniku Povodí Vltavy a dotkla se jak významných vodních toků, tak značného množství drobných vodních toků. Celkový objem povodňových škod byl na základě 716 místních šetření upřesněn na částku 742,366 milionů korun.  

Do konce roku 2013 uskuteční Povodí Vltavy práce na odstranění povodňových škod v objemu cca 164 milionů korun. Uvedla to mluvčí povodí Michaela Pohůnková.

„Díky tomu, že jsme již v minulých letech vytvořili finanční rezervu z vlastních zdrojů podniku, určenou pro případy mimořádných nákladů souvisejících s povodněmi a s odstraňováním povodňových škod, mohli jsme začít s prováděním nejnutnějších zabezpečovacích prací bezprostředně po opadnutí povodňových průtoků. Zároveň jsme ihned soustředili do postižených lokalit vlastní mechanizaci, která je na tyto práce nasazena dodnes,“ řekl v této souvislosti generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Z výše zmíněné rezervy, proběhnou do konce roku opravné akce v objemu 95 milionů korun. Dalších 7,5 milionů bylo uvolněno z investičních prostředků státního podniku. Z dotačního programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“ podprogram 129 272 „Odstraňování následků povodní roku 2013“ bylo zahájeno 45 akcí. Pro rok 2013 to znamená finanční objem více než 61 milionů korun. Tři objemově i finančně velké akce z tohoto programu byly zahájeny ještě ve stavu nouze v polovině roku, jednalo se o opravy ochranných hrází na laterálním kanálu Vraňany – Hořín, kde hrozilo největší riziko v případě opakování povodňových průtoků.

Členění povodňových škod v rámci jednotlivých závodů státního podniku Povodí Vltavy:

Závod Horní Vltava 133,025 mil. Kč

Závod Dolní Vltava 551,925 mil. Kč

Závod Berounka 57,416 mil. Kč

Celkem 742,366 mil. Kč

Naše voda

18.12.2013 13.28, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1