21. 5. 2019

Povodí Vltavy dokončilo opravu vodního díla Soběnov a dalších drobných vodních toků

Státní podnik Povodí Vltavy opravil poškozený obtokový kanál vodního díla Soběnov na řece Černé v jižních Čechách, který slouží pro převádění povodňových průtoku. Informoval o tom mluvčí Povodí Hugo Roldán.

Povodí Vltavy kromě toho podle Roldána dále dokončilo opravu opevnění na Zbudovském náhonu v místě křížení Olešnického a Malovického potoka, břehového opevnění řeky Černé v Benešově nad Černou, opravu zatrubněné části Bezdrevského potoka a koryta Bezdrevského potoka. Celkové náklady všech oprav činily 4,64 mil Kč, které Povodí Vltavy uhradilo z vlastních zdrojů podniku.

Oprava vodního díla Soběnov spočívala ve vypuštění obtokového kanálu, který slouží pro převádění části povodňových průtoků, a v odtěžení nánosu splavenin. Zdi a dno kanálu očistili opraváři v celé délce cca 700 m tlakovou vodou a úsek, kde docházelo k průsakům vody, opravili injektáží zdí. Opadané spárování zdiva doplnili a obnovili dlažbu na dně kanálu. Tato akce si vyžádala náklady ve výši 1,85 mil. Kč.

Na Zbudovském náhonu v místě křížení Olešnického a Malovického potoka mezi městy Vodňany a České Budějovice, opravilo Povodí Vltavy oba akvadukty, které byly zanesené a částečně poškozené. Akvadukty byly rozebrány a následně zpevněny kamennou dlažbou do betonu, případně těžkým kamenným záhozem. Všechny dotčené pozemky byly po skončení prací urovnány a jsou nyní v lepším stavu, než byly před začátkem prací. Náklady této  rekonstrukce činily 1,19 mil. Kč.

V intravilánu obce Benešov nad Černou opravilo Povodí Vltavy pravobřežní opevnění řeky, které bylo v havarijním stavu. Stávající kamenná zeď byla rozebrána, materiál očištěn a ze 60% byl znovu použit na opravu. Průměrná tloušťka nové opěrné zdi je cca 80 cm. Dotčené pozemky na pravém břehu doplnilo Povodí Vltavy vhodným materiálem, urovnalo a oselo travinami. Tato oprava přišla na 1,07 mil. Kč.

Koryto Dehtářského potoka, který je levostranným přítokem Vltavy u Českých Budějovic, bylo v úseku dlouhém 850 m (od stavidla za hrází stejnojmenného rybníka až ke stavidlu u čistírny odpadních vod), vyčištěno od nánosů, náletové křoviny rostoucí v průtočném profilu potoka byly pokáceny a odstraněny. Tím byla obnovena průtočnost tohoto drobného vodního toku v daném úseku. Oprava si vyžádala náklady ve výši 355 tis. Kč.

Na Bezdrevském potoce, který je rovněž levostranným přítokem Vltavy, byl rozebrán zřícený vtokový objekt a vybudován nový, byla kompletně vyměněná kontrolní šachtice, potrubí bylo vyjmuto a vyčištěno od nánosů a kořenů křovin. Poškozené roury byly vyměneny. V místech trubního vedení, v nátokové části a okolo dalších kontrolních šachtic byl odstraněn náletový porost. Náklady na tuto akci představují částku 166 tis. Kč.

Naše voda, dokumentární foto (Soběnov) Povodí Vltavy

27.10.2017 15.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2