22. 7. 2019

Povodí Ohře zpřístupní příští sobotu některé přehrady a další vodní díla

Státní podnik Povodí Ohře zpřístupní v sobotu 9. září 2017 v době od 9.00 do 16.00 hodin vodní dílo Březová, které letos slaví 80 let od uvedení do provozu, a vodní díla Skalka, Kamenička a jez Terezín. Připomíná to mluvčí Povodí Jan Svejkovský.

Blížící se „Den otevřených dveří“, o kterém již portál naše voda informoval, se koná ve spolupráci s akciovými společnostmi Severočeská vodárenská společnost a Severočeské vodovody a kanalizace. Díky tomu bude také otevřena úpravna vody III. Mlýn poblíž vodního díla Kamenička. Povodí Ohře, státní podnik, ve spolupráci s Magistrátem města Chomutov, přivítá veřejnost na Kameničce i v rámci oslav Dnů evropského dědictví.

Povodí Ohře bude prezentovat činnost vodohospodářského dispečinku na vodním díle Skalka a vodohospodářských laboratoří na jezu Terezín. Vodní díla budou zpřístupněna i ve vnitřních prostorách, bude k dispozici odborný výklad, kde se dozvíte řadu informací o vodním díle samotném i o dalších aktivitách našeho podniku. Otevřeno bude od 9 do 16 hodin. Detaily o místě konání naleznete v aktivní mapě připravené v odkazu:
http://www.poh.cz/aktuality/files/den_otevrenych_dveri_2017.pdf

Ve vnitřních prostorách hrází bude výrazně chladněji než venku, proto si přibalte s sebou
teplejší oblečení.

Účastníci jsou přitom povinni:
1. Dbát pokynů průvodce Povodí Ohře, státní podnik.
2. Dodržovat platné právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci při pobytu na vodním díle.
3. Řídit se zásadami bezpečného chování. Za dodržování zásad bezpečného chování
u osob mladších 18 let je odpovědný jejich doprovod.
4. Dodržovat nařízení, příkazy a zákazy bezpečnostních značek a symbolů.
5. K pohybu uvnitř nebo na vodním díle používat výhradě určené komunikace, cesty, držet
se se svojí skupinou a nenahýbat se přes zábradlí a zábrany.
6. Při exkurzi nekouřit, nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, nevstupovat
pod jejich vlivem do objektu vodního díla.
7. Ohlásit průvodci nedostatky a závady, které mohou mít nepříznivý vliv
na bezpečnost pobytu v objektu vodního díla.
8. Nezapínat a nevypínat elektrická zařízení, svévolně nezasahovat do elektroinstalací,
krytů a bezpečnostních prvků zařízení a nedotýkat se technologických zařízení.
9. Nevstupovat na přechodové lávky nebo žebříky pokud je na nich další osoba.
10. Okamžitě opustit vodní dílo na výzvu průvodce.

Naše voda, foto (vodní dílo Březová) Naše voda – Nina Havlová

2.9.2017 7.01, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4