18. 7. 2019

Povodí Ohře zahájilo práce na protipovodňové ochraně Sokolova

Město Sokolov získá během příštího roku novou ochranu proti povodním na Lobezském potoce. Potvrdil to dnes mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Povodí Ohře již podle jeho údajů dokončilo přípravnou fázi a přešlo k samotné stavbě protipovodňových opatření, které město ochrání před  stoletou vodou na Lobezském potoce. Náklady na budovanou ochranu překračují 15 milionů korun. Sokolov při povodni před rozlitím vody z koryta Lobezského potoka ochrání především pevné zdi a mobilní hrazení, nedílnou součástí komplexního opatření jsou také uzávěry a přečerpávací stanice na kanalizační síti. Protipovodňová ochrana na vlastní řece Ohři by nebyla efektivní.

Nová protipovodňová stavba podstatně zabrání Lobezskému potoku, aby se jeho voda i při stoleté povodni vylila mimo koryta do obydlených částí města a způsobila škody na majetku, nemovitostech, technické i dopravní infrastruktuře. Nedílnou součástí opatření jsou uzávěry na kanalizační síti města v těch místech, kde by povodněmi vzdutá voda pronikala do chráněného území města. Na stokové kanalizační síti bude zajištěno přečerpávání dešťových vod mimo chráněné území.

Stávající ochranná kamenná zeď se navýší nad úroveň hladiny při 100leté povodni. V místech, kde nebude dodržena minimální výška zdi nad stávajícím terénem 1,1 m, se doplní ocelové zábradlí. V místech, kde není možné provést pevnou protipovodňovou zeď, je navrženo mobilní kovové hrazení. V místě, kde přechází Nábřeží Petra Bezruče do ulice Pionýrů, bude provedeno kamenné schodiště do koryta toku. Na obou březích Lobezského potoka nad soutokem s Ohří se provede sanace kamenných zdí.

Přehled budovaných opatření je následující:

  • navýšení kamenné zdi 131 m
  • podezdívka s oplocením 189 m
  • podezdívka bez oplocení 22 m
  • opěrná zeď za schodištěm 24 m
  • mobilní hrazení 35 m
  • přečerpávací stanice průtok 25 l/s, výtlak 4 m
  • úprava kanalizací, šachty, jímky apod.

 

Povodí Lobezského potoka se nachází jižně od Sokolova, potok pramení ve střední části Slavkovského lesa ve výšce cca 800 m n. m. Lobezský potok představuje středně velký potok, který se v Sokolově z pravé strany vlévá dořeky Ohře.

Souhrnné informace o vybraných akcích protipovodňové ochrany

 

lokalita náklady rok dokončení stav
Sokolov 15,285 mil. Kč. 2012 zahájená
vodní dílo Janov I. 52,096 mil. Kč. 2011 dokončená
Bohušovice nad Ohří 63,877 mil. Kč 2013 rozestavěná
vodní dílo Janov II. 28,278 mil. Kč. 2013 rozestavěná
Královské Poříčí 7,602 mil. Kč 2012 rozestavěná
Terezín 137,037 mil. Kč 2013 před zahájením

Naše voda

8.12.2011 14.45, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4